Városháza
Önkormányzat

Dokumentumtár

TALÁLATOK (8988 db)
2019. 12. 10. Rendészeti Bizottság meghívó
2019. 12. 10. Miskolc Megyei Jogú Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata jegyzőkönyv
2019. 12. 10. Miskolc Megyei Jogú Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata jegyzőkönyv
2019. 12. 10. Rendészeti Bizottság jegyzőkönyv
2019. 12. 06. MRHÖT Pénzügyi Ellenőrző Bizottságának testületi ülése
Jelenléti ív
(PDF) 256 KB
Jegyzőkönyv
(PDF) 745 KB
2019. 12. 06. MRHÖT Társulási tanácsának testületi ülése
Javaslat a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tisztségviselőivel és bizottságaival kapcsolatos döntések meghozatalára
(PDF) 324 KB
Javaslat a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2020. évi belső ellenőrzési tervének megállapítására
(PDF) 799 KB
Javaslat a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (I.30.) Társulási Tanácsi határozat módosítására
(PDF) 510 KB
Javaslat a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításira kapcsolódó döntések meghozatalára
(PDF) 220 KB
Meghívó - Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodági Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa ülésére - 2019.12.06
(PDF) 77 KB
Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata
(PDF) 209 KB
Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása, hatályos 2020.március 1.napjától
(PDF) 1 MB
Határozati javaslat melléklete -Társulás - Konzorcium bérleti szerződés
(PDF) 7 MB
I. határozati javaslat melléklete - Bérleti szerződés Társulás - Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
(PDF) 10 MB
II. határozati javaslat melléklet -Társulás - Konzorcium bérleti szerződés
(PDF) 7 MB
Javaslat a Miskolc Térségi Konzorcium vagyonával kapcsolatos döntések meghozatalára
(PDF) 180 KB
Javaslat a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás hulladékgazdálkodási közfeladat ellátását szolgáló vagyonával kapcsolatos döntések meghozatalára
(PDF) 282 KB
Javaslat a BMH Nonprofit Kft.-vel megkötöttHulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés módosításának jóváhagyására
(PDF) 209 KB
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés - módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan
(PDF) 8 MB
20/2019 TT határozat mellékletei
(PDF) 541 KB
21/2019 TT határozat mellékletei
(PDF) 1 MB
22/2019 TT határozat melléklete
(PDF) 189 KB
23/2019 TT határozat melléklete
(PDF) 295 KB
24/2019 TT határozat mellékletei
(PDF) 1 MB
25/2019 TT határozat mellékletei
(PDF) 850 KB
27/2019 TT határozat melléklete
(PDF) 0 byte
Jelenléti ívek
(PDF) 1 MB
Meghatalmazások
(PDF) 640 KB
Jegyzőkönyv
(PDF) 3 MB
2019. 12. 06. Miskolc Megyei Jogú Város Örmény Nemzetiségi Önkormányzata meghívó
2019. 12. 06. Miskolc Megyei Jogú Város Örmény Nemzetiségi Önkormányzata jegyzőkönyv