Városháza
Önkormányzat

Bizottságok

A Közgyűlés meghatározott önkormányzati feladatok ellátására az alábbi állandó bizottságokat hozta létre:

Jogi és Ügyrendi Bizottság 13 fő
Pénzügyi Bizottság 13 fő
Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság 11 fő
Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság 13 fő
Egészségügyi, Szociális és Környezetegészségügyi Bizottság 12 fő
Rendészeti Bizottság 11 fő

A Közgyűlés meghatározott feladatkörök ellátására ideiglenes, ad hoc bizottságot hozhat létre a Közgyűlés állandó bizottságainak megválasztására vonatkozó szabályok szerint.

Az állandó bizottságok döntéseiket határozatok, állásfoglalások formájában hozzák. Az állandó bizottságok döntései írásbeli előterjesztéseken alapulnak, amelyek tartalmi és formai követelményei a Közgyűlés számára készített előterjesztések kötelező elemeivel megegyeznek.

A bizottságok üléseiről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza az ülés helyét és idejét, a jelenlévők felsorolását, a tárgyalt napirendeket, a tanácskozás lényegét és a hozott döntéseket.