Városháza
Önkormányzat

Veszélyhelyzet alatt meghozott döntések előterjesztései

2020.03.12. - Döntéskérő indítvány a 4. számú óvodákat, bölcsődéket ellátó fogorvosi körzet és a 34. számú felnőtt lakosságot ellátó fogorvosi körzet működtetése tárgyában létrejött feladat-ellátási szerződések módosítására

2020.03.19. - Döntéskérő indítvány a 12. számú házi gyermekorvosi körzet működtetésével összefüggő szerződések megkötése tárgyában

2020.03.26. - Döntéskérő indítvány a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának 2020. évi Közbeszerzési Tervét érintő döntés meghozatalára

2020.03.26. - Döntéskérő indítvány a MIHŐ Kft. Miskolc, Gagarin utcai telephelyének területrendezése tárgyában hozott VIII-12/25472-1/2013 számú határozat visszavonására, valamint új döntés meghozatalára

2020.03.27. - Döntéskérő indítvány Javaslat a Miskolci Önkormányzati Rendészet Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

2020.03.30. - Döntéskérő indítvány a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról, valamint a köznevelési intézmények étkeztetéséért fizetendő térítési díjak megállapításának tárgyában

2020.03.31. - Döntéskérő indítvány Döntés a DSM Miskolc Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság végelszámolásáról

2020.04.01. - Döntéskérő indítvány a Miskolc város területén elhelyezkedő helyiségek bérleti díjának átmeneti csökkentésére

2020.04.02. - Döntéskérő indítvány a 2019. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés jóváhagyásának tárgyában

2020.04.02. - Döntéskérő indítvány Miskolc Megyei Jogú Város saját halottjává nyilvánítás tárgyában

2020.04.05. - Döntéskérő indítvány a DIALÓG a Közösségekért Közhasznú Egyesülettel közművelődési megállapodás megkötésére

2020.04.14. - Döntéskérő indítvány Miskolc, Deák tér u. 6. (Kelemen Didák u. 6.) szám alatti társasház elhelyezkedő „műhely" elidegenítésére

2020.04.14. - Döntéskérő indítvány Miskolc város területén egyes zártkerti ingatlanok elidegenítésére

2020.04.14. - Javaslat a Miskolc, 45576/3 hrsz-ú, természetben Miskolc, Fagyöngy utcában található "beépítetlen terület" megnevezésű ingatlan elidegenítésére

2020.04.14. - Döntéskérő indítvány a Miskolc, Gizella u. 10. szám alatt elhelyezkedő „kivett lakóház 2 db és és egyéb épület 2 db" megnevezésű, társasházként bejegyzett ingatlan önkormányzati tulajdonban lévő albetéteinek értékesítésére

2020.04.14. - Döntéskérő indítvány Miskolc, Hajós Alfréd u. 2. (Klapka György u. 15.) szám alatti társasházban elhelyezkedő „üzlethelyiség" elidegenítésére

2020.04.14. - Döntéskérő indítvány Miskolc, Móga János és Knézich Károly utcák kereszteződéseiben elhelyezkedő ingatlanok telekhatár rendezésére

2020.04.16. - Döntéskérő indítvány a hajléktalanok ellátását biztosító szervezetek támogatása tárgyában

2020.04.20. - Döntéskérő indítvány a Szinvapark Bevásárlóközpont előtt található, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező Miskolc 4213 és 4231 helyrajzi számú ingatlanok részterületeinek a Szinvapark Bevásárlóközpont tulajdonosa általi megújításának, valamint karbantartásának jóváhagyására vonatkozóan

2020.04.22. - Döntéskérő indítvány a Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága ügyrendjének, valamint Javadalmazási Szabályzatának jóváhagyásáról szóló döntés meghozatala tárgyában

2020.04.22. - Döntéskérő indítvány a közösségi közlekedés igénybevétele során kötelező maszkviselésről szóló rendelet megalkotására

2020.04.22. - Döntéskérő indítvány az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosítására törzsvagyonból kivonás tárgyában

2020.04.23. - Döntéskérő indítvány a Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztására, az Alapító Okirat módosítására és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratának jóváhagyására

2020.04.23. - Döntéskérő indítvány a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának a lakások bérletéről szóló 25/2006.(VII.12.) rendelete módosítására

2020.04.23. - Döntéskérő indítvány a Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Felügyelőbizottsága ügyrendjének, valamint Javadalmazási Szabályzatának jóváhagyásáról szóló döntés meghozatala tárgyában

2020.04.23. - Döntéskérő indítvány a Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendjének jóváhagyásáról szóló döntés meghozatala tárgyában

2020.04.27. - Döntéskérő indítvány az MVK Zrt-vel fennálló közszolgáltatási szerződés a 2020. március 11. napján kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel történő módosítása tárgyában

2020.04.27. - Döntéskérő indítvány a Miskolc Város területén elhelyezkedő helyiségek bérleti díjának átmeneti csökkentésétől szóló 26/2020.(IV.1.) számú polgármesteri határozat módosítására

2020.04.28. - Döntéskérő indítvány a Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága ügyrendjének jóváhagyásáról szóló döntés meghozatala tárgyában

2020.04.28. - Döntéskérő indítvány MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft. 2019. évi vagyonkezelői beszámolójának jóváhagyása tárgyában

2020.04.29. - Döntéskérő indítvány a DSM Miskolc Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság "v.a." 2019. évi beszámolójának és 2020.03.31—i tevékenység záró beszámolójának elfogadására

2020.04.30. - Döntéskérő indítvány A Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft és a Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft közös működtetési megállapodásának elfogadásával kapcsolatban

2020.05.04. - Döntéskérő indítvány a Miskolc, Szén u. 1. szám alatt elhelyezkedő „kivett általános iskola ” megnevezésű ingatlan értékesítésére

2020.05.04. - Döntéskérő indítvány belterületbe vonási kérelmek jóváhagyása tárgyában

2020.05.04. - Döntéskérő indítvány a Miskolci Vízmű Korlátolt Felelősségű Kft. tulajdonában álló épület és az alatta lévő terület tulajdon és használati jogviszonyának rendezése tárgyában

2020.05.06. - Döntéskérő indítvány a Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítására és a hozzákapcsolódó döntések meghozatalára

2020.05.06. - Döntéskérő indítvány jogi személy javára bérlőkijelölési jog biztosítása 2 db önkormányzati bérlakás vonatkozásában

2020.05.06. - Döntéskérő indítvány az Önkormányzat elismeréseinek alapításáról és adományozásuk szabályairól szóló 38/2004.(XI.10.) sz. rendelet módosítása tárgyában

2020.05.11. - Döntéskérő indítvány Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő Miskolci Eszterlánc Néphagyományőrző Óvoda alapító okiratának módosítása, valamint az önkormányzati fenntartású óvodák csoportszámának meghatározása tárgyában

2020.05.11. - Döntéskérő indítvány a 14. számú és a 36. számú felnőtt lakosságot ellátó fogorvosi körzet működtetése tárgyában létrejött feladat-ellátási szerződések módosítására

2020.05.12. - Döntéskérő indítvány emléktábla elhelyezésének engedélyezésére

2020.05.12.- Döntéskérő indítvány a Miskolc Holding Zrt. Felügyelőbizottsága ügyrendjének jóváhagyására

2020.05.13. - Döntéskérő indítvány a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár vagyonkezelői beszámolójának jóváhagyása tárgyában

2020.05.14. - Döntéskérő indítvány szerződés módosításának engedélyezésére

2020.05.14. - Döntéskérő indítvány önkormányzati bérlakások közösségi hasznosítás keretében történő átadásáról a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete részére

2020.05.14. - Döntéskérő indítvány a települési képviselők, a tanácsnokok, a közgyűlési bizottságok tagjai tiszteletdíjáról, juttatásáról és költségtérítéséről szóló 30/2014. (XI.4.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában

2020.05.14. - Döntéskérő indítvány a lakások bérletéről szóló 25/2006.(VII.12.) számú rendelet módosítása tárgyában

2020.05.15. - Döntéskérő indítvány Miskolci Sportiskola Nonprofit Közhasznú Kft. vagyonkezelői beszámolójának jóváhagyása tárgyában

2020.05.15. - Döntéskérő indítvány MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. vagyonkezelői beszámolójának jóváhagyása tárgyában

2020.05.20. - Döntéskérő indítvány Miskolci Tankerületi Központ vagyonkezelői beszámolójának jóváhagyása tárgyában

2020.05.20. - Döntéskérő indítvány a 7. számú iskolafogászati körzet működtetése tárgyában létrejött feladat-ellátási szerződés módosítására

2020.05.20. - Döntéskérő indítvány a 7. számú iskolafogászati körzet működtetése tárgyában létrejött feladat-ellátási szerződés módosítására

2020.05.22. - Döntéskérő indítvány a Közgyűlés állandó bizottságával kapcsolatos döntés meghozatalára

2020.05.22. - Döntéskérő indítvány a 17. számú házi gyermekorvosi körzet működtetése tárgyában létrejött feladat-ellátási szerződés módosítására

2020.05.22. - Döntéskérő indítvány a 7. számú 6 év alatti gyermekeket ellátó fogorvosi körzet működtetése tárgyában létrejött feladat-ellátási szerződés módosítására

2020.05.22. - Döntéskérő indítvány a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. vagyonkezelői beszámolójának jóváhagyása tárgyában

2020.05.22. - Döntéskérő indítvány A "Bükk-vidék Geopark" című program csatlakozásához vonatkozóan

2020.05.22. - Döntéskérő indítvány Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi Közbeszerzési Tervének 1. sz. módosítására

2020.05.22. - Döntéskérő indítvány Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola vagyonkezelői beszámolójának jóváhagyása tárgyában

2020.05.25. - Döntéskérő indítvány a közösségi közlekedés igénybevétele során kötelező maszkviselésről szóló rendelet hatályon kívül helyezésére

2020.05.25. - Döntéskérő indítvány Miskolc, Győri utca 17. szám alatt elhelyezkedő „kivett gazdasági épület, udvar" megnevezésű ingatlan elidegenítésére

2020.05.25. - Döntéskérő indítvány a 11. számú iskolafogászati körzet működtetése tárgyában létrejött feladat-ellátási szerződés módosítására

2020.05.25. - Feljegyzés Zsolcai sor DN 63 szennyvíz kiépítés tárgyában

2020.05.26. - Döntéskérő indítvány a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi Gyermekjóléti Intézmény vagyonkezelői beszámolójának jóváhagyása tárgyában

2020.05.26. - Döntéskérő indítvány AZ MVK Zrt. 2019. évi közszolgáltatási tevékenységéről készült éves Közszolgáltatói jelentés és a 2019. évi Éves Pénzügyi Ellentételezés összegének elfogadására

2020.05.27. - Döntéskérő indítvány Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolójának elfogadása tárgyában

2020.05.27. - Döntéskérő indítvány Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő óvodákban a maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezése a 2020/2021-es nevelési évben

2020.05.27. - Döntéskérő indítvány a 11. számú felnőtt lakosságot ellátó fogorvosi körzet működtetése tárgyában létrejött feladat-ellátási szerződés megszüntetése és új szerződés megkötése a Paul Dent Plusz Fogorvosi és Egészségügyi Szolgáltató Kft.-vel

2020.05.27. - Döntéskérő indítvány az Önkormányzat és a MIKOM Nonprofit Kft. közötti közszolgáltatási szerződés megkötése tárgyában

2020.05.28. - Döntéskérő indítvány Miskolci Szakképzési Centrum vagyonkezelői beszámolójának jóváhagyása tárgyában

2020.05.28. - Döntéskérő indítvány a Miskolc, Szentpéteri kapu 70. szám alatt elhelyezkedő „kivett egyéb épület" megnevezésű ingatlan értékesítésére

2020.05.29. - Döntéskérő indítvány a Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 2019. évi Egyszerűsített éves beszámolójának és közhasznúsági mellékletének jóváhagyása tárgyában

2020.05.29. - Döntéskérő indítvány a Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft. 2019. évi Egyszerűsített éves beszámolójának és közhasznúsági mellékletének jóváhagyására

2020.05.29. - Döntéskérő indítvány a Miskolc, Dózsa György u. 2. szám alatt elhelyezkedő „kivett kollégium" megnevezésű ingatlan értékesítésére

2020.06.02. - Döntéskérő indítvány a Herman Ottó Múzeum 2019.évi vagyonkezelői beszámolójának jóváhagyása tárgyában

2020.06.03. - Döntéskérő indítvány a Miskolc 01233/1, a 24657, illetve a 70423 hrsz-ú ingatlanokon elhelyezkedő, a természetben Miskolc, Nagy-Bakos dűlőút, illetve Miskolc, Örömhegy tető mellett található adótornyok vonatkozásában kötendő együttműködési megállapodás aláírása tárgyában

2020.06.03. - Döntéskérő indítvány a Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft. 2019. évi Egyszerűsített éves beszámolójának és közhasznúsági mellékletének jóváhagyásáról szóló döntés meghozatala tárgyában

2020.06.03. - Döntéskérő indítvány Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodák 2020. évi nyári zárva tartásának rendje

2020.06.03. - Döntéskérő indítvány emlékfal kialakításának engedélyezésére

2020.06.08. - Döntéskérő indítvány Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Miskolci József úti Óvoda magasabb vezetői (intézményvezetői) beosztásának ellátására vonatkozó pályázat kiírására

2020.06.08. - Döntéskérő indítvány az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2020.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítására és kapcsolódó döntések meghozatalára (június havi korrekció)

2020.06.08. - Döntéskérő indítvány Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata szolgáltatástervezési koncepciójának 2020. évi felülvizsgálata tárgyában

2020.06.09. - Döntéskérő indítvány az „Okos Város - Okos Intelligens térfigyelő kamerarendszer" projekthez kapcsolódóan a Magyar Állam tulajdonában álló ingatlanok tárgyában

2020.06.09. - Döntéskérő indítvány a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a HIT Gyülekezete között megkötött adásvételi szerződés módosítása tárgyában

2020.06.09. - Döntéskérő indítvány a „Kerékpárút építés a déli városrészen", valamint a „Kerékpárút építés II. ütem" című projektek keretein belül megvalósítani kívánt kerékpárút beruházással érintett állami tulajdonú ingatlanok vonatkozásában térítésmentes használatba és tulajdonba vételről szóló döntés meghozatala tárgyában

2020.06.09. - Döntéskérő indítvány a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá történő nyilvánítása tárgyában

2020.06.09. - Döntéskérő indítvány a Miskolc, tehermentesítő út I. és II. ütemének (Y HÍD) megvalósítása kapcsán érintett ingatlanok/ingatlanrészek tulajdonjogának Magyar Állam által történő megszerzésére irányuló döntés meghozatalára

2020.06.10. - Döntéskérő indítvány a MIDMAR Miskolci Idegenforgalmi Marketing Nonprofit Közhasznú Kft. 2019. évi szakmai beszámolójának jóváhagyásáról szóló döntés meghozatala tárgyában

2020.06.11 - Döntéskérő inditvány a Miskolc Holding Zrt. részére 2020. július 01. napjától - 2020.december 31. napjáig, valamint 2020. október 1. napjától 10 éves futamidőre forgóeszközhitel nyújtása tárgyú beszerzési eljárások indítására vonatkozó döntések meghozatala tárgyában

2020.06.11. - Döntéskérő indítvány a Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft és a Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft közös működtetése tárgyában meghozott 37/2020.(V.6.) és 38/2020.(V.6.) polgármesteri határozatok módosítására

2020.06.12. - Döntéskérő indítvány a Szabó Lőrinc Idegennyelvi Könyvtár helyiségének bérbeadásához jóváhagyás megadására

2020.06.12. - Döntéskérő indítvány a Szabó Lőrinc Könyvtár helységének bérbeadásához jóváhagyás megadására

2020.06.12. - Döntéskérő indítvány a Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 2019. évi Egyszerűsített beszámolójának és közhasznúsági mellékletének jóváhagyása tárgyában

2020.06.15. - Döntéskérő indítvány a 33. felnőtt lakosságot ellátó fogorvosi körzet és a 2. számú iskolafogászati körzet működtetése tárgyában létrejött feladat-ellátási szerződések módosítására

2020.06.15. - Döntéskérő indítvány Javaslat Miskolc Térségi Konzorcium szabadon felhasználható pénzeszközével kapcsolatos döntés meghozatala tárgyában

2020.06.15. - Döntéskérő indítvány a közterületek használatáról szóló 29/2011.(X.21.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában

2020.06.15. - Döntéskérő indítvány Miskolc Megyei Jogú Városok Szövetsége és a Magyar Ökomenikus Segélyszervezet kárpátaljai magyarok megsegítésére szervezett segélyprogramban történő együttműködésének támogatására

2020.06.15. - Döntéskérő indítvány a Miskolci Közintézmény-működtető Központ alapító okiratának módosítása tárgyában

2020.06.15. - Döntéskérő indítvány Javaslat Miskolc Térségi Konzorcium szabadon felhasználható pénzeszközével kapcsolatos döntés meghozatala tárgyában

2020.06.15. - Döntéskérő indítvány a közterületek használatáról szóló 29/2011.(X.21.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában

2020.06.15. - Döntéskérő indítvány a Tapolcai út, Miskolctapolca - Komlóstető, Miskolctapolca-Görömböly területeket összekötő út beruházás megvalósítása kapcsán érintett ingatlanrészek vonatkozásában kisajátítást helyettesítő adásvételi eljárásról szóló döntés meghozatala tárgyában

2020.06.17. - Döntéskérő indítvány az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozat meghozatalára

2020.06.17. - Döntéskérő indítvány a Miskolc Benefit Vagyonkezelő Kft. 2019. évi Egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyására

2020.06.17. - Miskolc Város Polgármestere Döntéskérő indítvány a Miskolc Benefit Vagyonkezelő Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendjének jóváhagyásáról szóló döntés meghozatala tárgyában

2020.06.17. - Döntéskérő indítvány Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Miskolci Diósgyőri Óvoda magasabb vezetői (intézményvezetői) beosztásának ellátására vonatkozó pályázat kiírására

2020.06.17. - Döntéskérő indítvány Javaslat kiemelt fejlesztési területté nyilvánításra

2020.06.17. - Döntéskérő indítvány az Önkormányzat tulajdonában álló LED falak működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

2020.06.17. - Döntéskérő indítvány Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése által hozott 103/2017.(VI.14.)sz. határozat hatályon kívül helyezésére, valamint a MIHŐ Kft. megbízására energiagazdálkodással kapcsolatos feladatok elvégzésére

2020.06.17. - Döntéskérő indítvány Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Miskolci Közintézmény-működtető Központ gazdasági vezető (magasabb vezetői) beosztásának betöltésére vonatkozó pályázat kiírására

2020.06.17. - Döntéskérő indítvány Miskolc Megyei Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

2020.06.17. - Döntéskérő indítvány 50%-os vételárkedvezmény biztosításával történő ingatlan értékesítésre

2020.06.17. - Döntéskérő indítvány a 15., 16., 18. számú iskolafogászati körzet működtetése tárgyában létrejött feladatellátási szerződések módosítására