Városháza
Önkormányzat

Pénzügyi Bizottság

A bizottság tagjai

Elnök

Soós Attila

Alelnök

Révész Péter 

Képviselő tagok

Bartha György

Fodor Zoltán 

Gazdusné Pankucsi Katalin 

 

Kopcsó Gábor 

Nem képviselő tagok

Doszpoly Botond László 

Feketéné Dr.Hegyi-Kéri Ágnes 

Fülöp Petra Ilona 

Göröncsér Zsolt Tibor 

Prokaj Tamás 

Szegedi Judit Katalin 

A bizottság feladatai

Véleményezi

 • az átmeneti gazdálkodásra, az éves költségvetésre, annak módosításra vonatkozó rendeletek tervezetét, az időszakos költségvetési beszámolókat, valamint a zárszámadást,
 • az intézmények költségvetési javaslatairól és a végrehajtásukról szóló beszámolókat,
 • a hitelek felvételére és kölcsön nyújtására vonatkozó előterjesztéseket,
 • a helyi adók bevezetésére, megváltoztatására és megszüntetésére irányuló javaslatokat,
 • a vállalkozásokban való önkormányzati részvételt célzó közgyűlési előterjesztéseket,
 • az alapítványok önkormányzati támogatásával kapcsolatos előterjesztéseket,
 • az önkormányzat fizetőképességének biztosítása érdekében a költségvetésben szereplő feladatokra, célokra – a Közgyűlés által meghatározott hitel előirányzaton belül, az esetenkénti szükségletnek megfelelően – a fejlesztési célú hitelfelvételre, illetve a naptári éven belül lejáró adósságot keletkeztető ügylet megkötésére irányuló javaslatokat, az erre vonatkozó szerződéseket,
 • az átmenetileg nehéz pénzügyi helyzetbe került költségvetési szervek, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, közhasznú társaságok részére, legfeljebb egy év időtartamra – megállapodás alapján – kölcsön nyújtására irányuló javaslatot,
 • az éves költségvetés végrehajtását, az átcsoportosításokat és a költségvetési gazdálkodás szabályszerűségét,
 • az államháztartás alrendszereibe nem tartozó alapítványi forrás átvételével és átadásával kapcsolatos előterjesztéseket.

Ellenőrzi

 • a kötelezettségvállalás szabályszerűségét,
 • a pénzkezelési szabályzat megtartásáról, a bizonylati fegyelem érvényesítéséről készített beszámolókat,
 • az adóigazgatási feladatokat ellátók ösztönzésére képzett érdekeltségi alap kezelésének szabályszerűségét.

Figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek, a vagyonváltozás alakulását, értékeli az ezeket előidéző okokat.

Vizsgálja az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás indokait, gazdasági megalapozottságát és kihatásait. A vizsgálatok megállapításait a Közgyűléssel haladéktalanul közli. Ha a Közgyűlés a vizsgálati megállapításokkal nem ért egyet, a vizsgálati jegyzőkönyvet az észrevételeivel együtt megküldi az Állami Számvevőszéknek.

Javaslatot tehet a Közgyűlés által alapított kitüntető címek, elismerések adományozására.

A Közgyűlés által átruházott hatáskörök, döntési jogkörök

 • Dönt az önkormányzat számlavezetőjéről

A Bizottság dokumentumai

Meghívók
Jegyzőkönyvek