Városháza
Önkormányzat

Pénzügyi Bizottság

A bizottság tagjai

Elnök

Badány Lajos

Alelnök

Gazdusné Pankucsi Katalin

Képviselő tagok

Soós Attila

Barta Gábor

Novák Józsefné

Bartha György

Nem képviselő tagok

Kováts Ágoston

Ványai Péter Zoltán

Soltész István Györgyné

Konyári György

Farkas-Magyar Viktória

A bizottság feladatai

Véleményezi

 • az átmeneti gazdálkodásra, az éves költségvetésre, annak módosításra vonatkozó rendeletek tervezetét, az időszakos költségvetési beszámolókat, valamint a zárszámadást,
 • az intézmények költségvetési javaslatairól és a végrehajtásukról szóló beszámolókat,
 • a hitelek felvételére és kölcsön nyújtására vonatkozó előterjesztéseket,
 • a helyi adók bevezetésére, megváltoztatására és megszüntetésére irányuló javaslatokat,
 • a vállalkozásokban való önkormányzati részvételt célzó közgyűlési előterjesztéseket,
 • az alapítványok önkormányzati támogatásával kapcsolatos előterjesztéseket,
 • az önkormányzat fizetőképességének biztosítása érdekében a költségvetésben szereplő feladatokra, célokra – a Közgyűlés által meghatározott hitel előirányzaton belül, az esetenkénti szükségletnek megfelelően – a fejlesztési célú hitelfelvételre, illetve a naptári éven belül lejáró adósságot keletkeztető ügylet megkötésére irányuló javaslatokat, az erre vonatkozó szerződéseket,
 • az átmenetileg nehéz pénzügyi helyzetbe került költségvetési szervek, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, közhasznú társaságok részére, legfeljebb egy év időtartamra – megállapodás alapján – kölcsön nyújtására irányuló javaslatot,
 • az éves költségvetés végrehajtását, az átcsoportosításokat és a költségvetési gazdálkodás szabályszerűségét,
 • az államháztartás alrendszereibe nem tartozó alapítványi forrás átvételével és átadásával kapcsolatos előterjesztéseket.

Ellenőrzi

 • a kötelezettségvállalás szabályszerűségét,
 • a pénzkezelési szabályzat megtartásáról, a bizonylati fegyelem érvényesítéséről készített beszámolókat,
 • az adóigazgatási feladatokat ellátók ösztönzésére képzett érdekeltségi alap kezelésének szabályszerűségét.

Figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek, a vagyonváltozás alakulását, értékeli az ezeket előidéző okokat.

Vizsgálja az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás indokait, gazdasági megalapozottságát és kihatásait. A vizsgálatok megállapításait a Közgyűléssel haladéktalanul közli. Ha a Közgyűlés a vizsgálati megállapításokkal nem ért egyet, a vizsgálati jegyzőkönyvet az észrevételeivel együtt megküldi az Állami Számvevőszéknek.

Javaslatot tehet a Közgyűlés által alapított kitüntető címek, elismerések adományozására.

A Közgyűlés által átruházott hatáskörök, döntési jogkörök

 • Dönt az önkormányzat számlavezetőjéről

A Bizottság dokumentumai

Meghívók
Jegyzőkönyvek