Városháza
Polgármesteri hivatal

Építési és Környezetvédelmi Osztály

Az osztály ellátja a Polgármester és a Jegyző hatáskörébe tartozó műszaki jellegű – ingatlanokhoz, közterület rendeltetéstől eltérő használatához, valamint a környezet és természetvédelemhez kötődő – hatósági feladatokat, illetve a korábbi építéshatósági jogkör megszűnése révén az önkormányzatnál maradt kapcsolódó feladatokat az alábbiak szerint:

Építési tilalom feloldása iránti kérelmek elbírálása.

Az ingatlan tulajdoni lapján szereplő "építési tilalom" bejegyzés felülvizsgálatát, törlését kezdeményező nyilatkozat kiadását kérheti az érintett ingatlan tulajdonosa.

A nyilatkozat alapján a bejegyzés törlése az ingatlan-nyilvántartási hatóságnál kérelmezhető.

 

Ingatlanokat terhelő „kártalanítási igény kizárás” bejegyzés törlése iránti kérelmek elbírálása.

Az ingatlan tulajdoni lapján szereplő "kártalanítási igény kizárása" bejegyzés felülvizsgálatát, törlését kezdeményező nyilatkozat kiadását kérheti az érintett ingatlan tulajdonosa.

A nyilatkozat alapján a bejegyzés törlése az ingatlan-nyilvántartási hatóságnál kérelmezhető.

 

A településen belüli ingatlanok házszámozásával kapcsolatos feladatok teljesítése.

Amennyiben az ingatlan-nyilvántartás, a lakcím-nyilvántartás, illetve az alaptérkép tartalma között ellentmondás tapasztalható, az érintett ingatlan tulajdonosa hatósági bizonyítvány kiállítását kérheti a valós, pontos lakcímről (utca, házszám).

 

Lakcímet igazoló hatósági bizonyítványok kiadása.

Az újonnan elnevezett utcában lévő, vagy a házszámmal még nem rendelkező ingatlan tulajdonosa kérheti az ingatlana házszámának megállapítását. A benyújtott kérelem alapján a hatóság határozattal dönt az ingatlan házszámának megállapításáról.

 

Hatósági bizonyítványok kiállítása a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsi, vontató, pótkocsi és autóbusz tárolására szolgáló ingatlan jogszabályi alkalmassága vonatkozásában a jármű székhelyének, telephelyének bejegyzéséhez.

 

A jogszabályban meghatározott jegyzői vízgazdálkodási hatósági feladatkörbe tartozik a sekély mélységű kút, valamint szennyvíztisztító létesítmény létesítéséhez, megszüntetéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához a kapcsolódó hatósági eljárások lefolytatása.

 

Zaj- és rezgésvédelmi ügyekben a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló jogszabály alapján a települési önkormányzat jegyzője az alábbi esetekben rendelkezik hatáskörrel:

A szolgáltató tevékenységek, vagy az ilyen tevékenységhez használt, környezeti zajt, rezgést előidéző telephely, gép, berendezés, ideértve a szolgáltató tevékenységhez kapcsolódó, telephelyen belüli közlekedési célú tevékenységnek nem minősülő járműhasználat, járműmozgás, rakodás.

A jogszabályban meghatározott szolgáltató tevékenység megkezdése előtt a környezeti zaj- és rezgésforrás üzemeltetője köteles a környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kérni, és a határérték betartásának feltételeit megteremteni.

 

Az önkormányzat jegyzője hatósági úton szerez érvényt az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló törvényben foglalt növényvédelmi előírások betartásának, amennyiben a parlagfűvel fertőzött ingatlan Miskolc Megyei Jogú Város belterületén helyezkedik el. Az eljárást az kezdeményezheti, aki észleli a parlagfűvel kapcsolatos szabályok be nem tartását.

 

A fás szárú növények védelmével kapcsolatos kormányrendeletben foglaltak szerint a közterületen lévő fák kivágásával kapcsolatos kérelmek elbírálása jegyzői hatósági feladatkörbe tartozik.

A közterületen található fás szárú növény kivágását az kezdeményezheti, aki észleli a fás szárú növényzet megromlott egészségi állapotát, veszélyeztető potenciálját, továbbá az, akinek a fás szárú növényzet eltávolítása jogos érdekeit szolgálja.

Miskolc város közigazgatási területén, a közterület rendeltetéstől eltérő használatának szabályait önkormányzati rendelet szabályozza.

Közterület-használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületetet rendeltetésétől eltérő célra kívánja használni.

A hivatal ügyfélfogadási rendjének megfelelően folyamatosan lehetőséget biztosít az ügyfelek számára, hogy problémáikat, panaszaikat, észrevételeiket, javaslataikat megoszthassák a munkatársakkal, akik minden esetben igyekeznek az ügyfelek számára megnyugtató megoldásokat találni.

 

Ügyfélfogadás:

 

Hétfő

8:00 - 16:00

Kedd

8:00 - 16:00

Szerda

8:00 - 17:30

Csütörtök

8:00 - 16:00

Péntek

8:00 - 12:00

 

Állampolgári kapcsolattartásra szolgáló e-mail cím: epit@miskolc.hu