Városháza
Önkormányzat

Szervezeti és személyzeti adatok

Tanácsnokok

Borkuti László Imre
Közművelődési és turisztikai tanácsnok
Dr. Mokrai Mihály
Gazdálkodási tanácsnok
Dr. Nagy Ákos
Koordinációs tanácsnok
Dr. Simon Gábor
Koordinációs tanácsnok
Molnár Péter
Koordinációs tanácsnok
Révész Péter
Üzemeltetési tanácsnok
Szarka Dénes
Fejlesztési és ifjúságpolitikai* tanácsnok

Önkormányzati feladatkörök

A települési önkormányzatok feladat- és hatásköre többrétű. Az önkormányzat önként vállalt, illetőleg kötelezően előírt feladat- és hatáskörei a helyi közügyek széles körét fogják át, amelyek révén biztosítható egy-egy település működése, megvalósítható műszaki-technikai infrastruktúrája, továbbá a lakosság kommunális és humán-szolgáltatásokkal való legalább alapfokú ellátása.

Az önkormányzat önként vállalt feladatai
 1.     Időskorúak támogatása,
 2.     Nemzetiségi jogok érvényesülésének támogatása,
 3.     Városi televízió működtetése,
 4.     Önkormányzatok közötti partnerség erősítése,
 5.     Nemzetközi kapcsolatok ápolása,
 6.     Fiatalkorúak egészséges életmódjának támogatása,
 7.     Helyi sportfeladatok és sportrendezvények támogatása,
 8.     Helyi közlekedés színvonalának erősítése,
 9.     Kábítószer elleni küzdelem,
 10.     Energiatakarékossági programok támogatása,
 11.     Idegenforgalmi tevékenység,
 12.     Gyermekek üdültetésének támogatása,
 13.     Térségi szakképzés támogatása,
 14.     Bűnmegelőzési feladatok,
 15.     Helyi közbiztonság erősítése,
 16.     Regionális fejlesztések támogatása,
 17.     Környezettudatos szemlélet erősítése,
 18.     Térinformatikai rendszer támogatása,
 19.     Tájrendezési feladatok,
 20.     Esélyegyenlőségi feladatok ellátása,
 21.     Városi befektetések támogatása,
 22.     Közhasznú társadalmi szervezetek támogatása,
 23.     Oktatás színvonalának erősítése,
 24.     Történelmi múlt ápolása,
 25.     Ipartörténeti értékek megóvása,
 26.     Településkép javítása

Önkormányzati SZMSZ

Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontja szerint a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között meghatározza szervezeti és működési rendjét.

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza többek között az Önkormányzat elnevezését, székhelyét, jelképeit, önként vállalt feladatait. Részletezi a Közgyűlés és bizottságai működését, feladatait, valamint az ülések rendjét.