Városháza
Önkormányzat

Szervezeti és személyzeti adatok

Polgármesteri biztosok

Pálffy Kinga
Polgármesteri Biztosi Kabinet Vezetője
Erdeiné Gadó Helga
Városépítészetért felelős Polgármesteri Biztos
Demeter Péter
Városüzemeltetésért és Közlekedésért felelős Polgármesteri Biztos
Dr. Gőz Péter
Szervezeti Szolgáltatásokért Felelős Polgármesteri Biztos
Nagy Réka
Kultúráért és Kommunikációért Felelős Polgármesteri Biztos
Dr. Papp Csaba
Egészségügyért és Szociális Ügyekért Felelős Polgármesteri Biztos
Dr. Vassné Papp Nóra
Közrendért és Közbiztonságért Felelős Polgármesteri Biztos
Kmetti Attila
Gazdálkodási Stratégiáért Felelős Polgármesteri Biztos
Rakaczki Zoltán
Sportért Felelős Polgármesteri Biztos
Sallai László
Oktatásért és Köznevelésért Felelős Polgármesteri Biztos
Szélyes Domokos
Gazdaságfejlesztésért és Ingatlangazdálkodásért Felelős Polgármesteri Biztos
Vécsi György
Energetikáért és Közműszolgáltatásokért Felelős Polgármesteri Biztos
Prion Gábor
Informatikai szolgáltatásokért és SMART koordinációért felelős Polgármesteri Biztos

Önkormányzati feladatkörök

A települési önkormányzatok feladat- és hatásköre többrétű. Az önkormányzat önként vállalt, illetőleg kötelezően előírt feladat- és hatáskörei a helyi közügyek széles körét fogják át, amelyek révén biztosítható egy-egy település működése, megvalósítható műszaki-technikai infrastruktúrája, továbbá a lakosság kommunális és humán-szolgáltatásokkal való legalább alapfokú ellátása.

Az önkormányzat önként vállalt feladatai
 1.     Időskorúak támogatása,
 2.     Nemzetiségi jogok érvényesülésének támogatása,
 3.     Városi televízió működtetése,
 4.     Önkormányzatok közötti partnerség erősítése,
 5.     Nemzetközi kapcsolatok ápolása,
 6.     Fiatalkorúak egészséges életmódjának támogatása,
 7.     Helyi sportfeladatok és sportrendezvények támogatása,
 8.     Helyi közlekedés színvonalának erősítése,
 9.     Kábítószer elleni küzdelem,
 10.     Energiatakarékossági programok támogatása,
 11.     Idegenforgalmi tevékenység,
 12.     Gyermekek üdültetésének támogatása,
 13.     Térségi szakképzés támogatása,
 14.     Bűnmegelőzési feladatok,
 15.     Helyi közbiztonság erősítése,
 16.     Regionális fejlesztések támogatása,
 17.     Környezettudatos szemlélet erősítése,
 18.     Térinformatikai rendszer támogatása,
 19.     Tájrendezési feladatok,
 20.     Esélyegyenlőségi feladatok ellátása,
 21.     Városi befektetések támogatása,
 22.     Közhasznú társadalmi szervezetek támogatása,
 23.     Oktatás színvonalának erősítése,
 24.     Történelmi múlt ápolása,
 25.     Ipartörténeti értékek megóvása,
 26.     Településkép javítása

Önkormányzati SZMSZ

Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontja szerint a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között meghatározza szervezeti és működési rendjét.

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza többek között az Önkormányzat elnevezését, székhelyét, jelképeit, önként vállalt feladatait. Részletezi a Közgyűlés és bizottságai működését, feladatait, valamint az ülések rendjét.