Városháza
Önkormányzat

Önkormányzat

Az Önkormányzat többrétű feladatot lát el, melyek a helyi közügyek széles körét fogják át. Ezek révén biztosítható a város működése, megvalósítható műszaki-technikai infrastruktúrája, továbbá a lakosság kommunális és humán-szolgáltatásokkal való legalább alapfokú ellátása.

A menüpont az Önkormányzat felépítésével és működésével valamint ellátandó feladataival kapcsolatos információkat foglalja össze.

Az önkormányzat önként vállalt feladatai
 1. Időskorúak támogatása
 2. Kisebbségi jogok érvényesülésének támogatása
 3. Első lakáshoz jutók támogatása
 4. Városi televízió működtetése
 5. Önkormányzatok közötti partnerség erősítése
 6. Nemzetközi kapcsolatok ápolása
 7. Fiatalkorúak egészséges életmódjának támogatása
 8. Helyi sportfeladatok és sportrendezvények támogatása
 9. Helyi kultúra támogatása
 10. Helyi közlekedés színvonalának erősítése
 11. Kábítószer elleni küzdelem
 12. Energiatakarékossági programok támogatása
 13. Légszennyezés elleni küzdelem
 14. Kultúra támogatása
 15. Idegenforgalmi tevékenység
 16. Gyermekek üdültetésének támogatása
 17. Térségi szakképzés támogatása
 18. Bűnmegelőzési feladatok
 19. Helyi közbiztonság erősítése
 20. Regionális fejlesztések támogatása
 21. Környezettudatos szemlélet erősítése
 22. Térinformatikai rendszer támogatása
 23. Tájrendezési feladatok
 24. Esélyegyenlőségi feladatok ellátása
 25. Városi befektetések támogatása
 26. Közhasznú társadalmi szervezetek támogatása
 27. Oktatás színvonalának erősítése
 28. Allergén növényekkel kapcsolatos feladatok
 29. Vízkár-elhárítási feladatok
 30. Történelmi múlt ápolása
 31. Ipartörténeti értékek megóvása