Városháza
Önkormányzat

Önkormányzat

Az Önkormányzat többrétű feladatot lát el, melyek a helyi közügyek széles körét fogják át. Ezek révén biztosítható a város működése, megvalósítható műszaki-technikai infrastruktúrája, továbbá a lakosság kommunális és humán-szolgáltatásokkal való legalább alapfokú ellátása.

A menüpont az Önkormányzat felépítésével és működésével valamint ellátandó feladataival kapcsolatos információkat foglalja össze.

Az önkormányzat önként vállalt feladatai

1. időskorúak támogatása,
2. nemzetiségi jogok érvényesülésének támogatása,
3. városi televízió működtetése,
4. önkormányzatok közötti partnerség erősítése,
5. nemzetközi kapcsolatok ápolása,
6. fiatalkorúak egészséges életmódjának támogatása,
7. helyi sportfeladatok és sportrendezvények támogatása,
8. helyi közlekedés színvonalának erősítése,
9. kábítószer elleni küzdelem,
10. energiatakarékossági programok támogatása,
11. idegenforgalmi tevékenység,
12. gyermekek üdültetésének támogatása,
13. térségi szakképzés támogatása,
14. bűnmegelőzési feladatok,
15. helyi közbiztonság erősítése,
16. regionális fejlesztések támogatása,
17. környezettudatos szemlélet erősítése,
18. térinformatikai rendszer támogatása,
19. tájrendezési feladatok,
20. esélyegyenlőségi feladatok ellátása,
21. városi befektetések támogatása,
22. közhasznú társadalmi szervezetek támogatása,
23. oktatás színvonalának erősítése,
24. történelmi múlt ápolása,
25. ipartörténeti értékek megóvása,
26. településkép javítása.