Városháza
Önkormányzat

Miskolc útfejlesztés I. ütem

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés – Miskolc útfejlesztése I. ütem” című TOP-6.1.5-15-MI1-2016-00001 jelű projektje keretében a foglalkoztatás és munkaerő mobilitás fejlesztésére irányuló fenntartható városi közlekedésfejlesztést valósította meg.

A projektről

A projekt célja, hogy Miskolc megyei jogú város gazdasági területei jól megközelíthetők legyenek a vállalkozások és a munkavállalók számára, ami további gazdaságfejlesztés ösztönző hatást is kifejt az adott területen. A beruházások közvetlenül vagy közvetve hozzájárulnak a foglalkoztatás-növeléséhez, vagy a foglalkoztatottság megtartásához és a munkaerő mobilitás feltételeinek a javításához.

A projekt több célterületen valósult meg

  • a DAM telephely megközelítését biztosító Tímármalom u., Szövő u. és Hold utca önkormányzati kezelésben és tulajdonban lévő utak felújítása
  • a DIGÉP telephely megközelítését biztosító Kerpely Antal u., Téglagyári u., GlanzerMiksa u., Kabar utca önkormányzati kezelésben és tulajdonban lévő utak felújítása
  • Miskolctapolcán a Görömbölyi utca felújítása, szélesítése, kerékpáros nyom kialakításával

A fejlesztésekkel biztonságosabbá vált a gyalogos és kerékpáros közlekedés feltételei ezért ebben a tekintetben közvetlen és közvetett javító hatások következnek be a munkaerő mobilitás elősegítésében. A beruházás eredményeként egyetlen fenntartható közlekedési mód sem került hátrányosabb helyzetbe a fejlesztést követően a beruházást megelőző állapothoz viszonyítva.

A projekt megvalósítás befejezése 2018.12.11.
A projekt bruttó összköltsége 395.710.389 Ft
Támogatási intenzitás 100%

DAM