Városháza
Polgármesteri hivatal

Jogi, Igazgatási és Szervezési Főosztály

A Jogi, Igazgatási és Szervezési Főosztály jogi személyisége

A Jogi, Igazgatási és Szervezési Főosztály a Hivatal, közvetlenül a jegyző alá rendelt, önálló jogi személyiséggel nem rendelkező, főosztály szintű belső szervezeti egysége, amelynek feladatait, működését, belső felépítését jelen Szabályzat tartalmazza.

A Jogi, Igazgatási és Szervezési Főosztály irányítása és vezetése

A Jogi, Igazgatási és Szervezési Főosztály a jegyző irányítása mellett a főosztályvezető vezeti.

 A Jogi, Igazgatási és Szervezési Főosztály tevékenységi köre

A Jogi, Igazgatási és Szervezési Főosztály az alább rögzített feladatai teljesítésével biztosítja a Közgyűlés és bizottságai, továbbá a nemzetiségi önkormányzatok, önkormányzati társulások, a képviselők működéséhez, munkájuk ellátásához szükséges feltételeket, valamint ellátja a jegyző törvényességi felügyeleti tevékenységéhez kapcsolódó feladatokat, képviseli az Önkormányzatot és a Hivatalt bírósági és más hatósági eljárásban. Ellátja a Hivatal szerződéseinek jogi felülvizsgálatát, továbbá a Humánerőforrás Osztályhoz kapcsolódó feladatokat. B

A Jogi, Igazgatási és Szervezési Főosztály szervezeti felépítése

1. Humánerőforrás Osztály

2. Jogi Osztály

2.1. Törvényességi Csoport

2.2. Szerződéses és Peres Ügyviteli Csoport

3. Önkormányzati Igazgatási Osztály

3.1. Iktatási Csoport

3.2. Folyamatszabályozási és E-ügyintézési Csoport

4. Üzemeltetési és Szervezési Osztály

4.1. Beszerzési Csoport

4.2. Ellátási Csoport

4.3. Informatikai Csoport

5. Vagyongazdálkodási Osztály

              5.1. Vagyonjogi Csoport

              5.2. Vagyonfelügyeleti csoport