Városháza
Ügyintézés

Adóslista a helyi adó hátralékkal rendelkező adózókról

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 130. § [Adótartozással rendelkező adózók adatainak önkormányzati adóhatósági közzététele] (1) bekezdése alapján az önkormányzati adóhatóság helyi adó vonatkozásában az ötszázezer forintot elérő, kilencven napon keresztül folyamatosan fennálló adótartozással rendelkező jogi személy, egyéb szervezet és vállalkozási tevékenységet folytató természetes személy nevét, elnevezését, székhelyét, telephelyét, adóazonosító számát és az adótartozás összegét a helyben szokásos módon közzéteheti.