Városháza
Polgármesteri hivatal

Lakosságszolgálati Főosztály

A Lakosságszolgálati Főosztály jogi személyisége

A Lakosságszolgálati Főosztály a Hivatal, közvetlenül a jegyző alá rendelt, önálló jogi személyiséggel nem rendelkező, főosztály szintű belső szervezeti egysége, amelynek feladatait, működését, belső felépítését jelen Szabályzat tartalmazza.

A Lakosságszolgálati Főosztály irányítása és vezetése

A Lakosságszolgálati Főosztályt a jegyző irányítása mellett a főosztályvezető vezeti.

A Lakosságszolgálati Főosztály tevékenységi köre

A Lakosságszolgálati Főosztály az alább rögzített feladatai teljesítésével ellátja az építési és környezetvédelmi, a jegyző hatáskörébe utalt egyes szakigazgatási, önkormányzati és államigazgatási hatósági ügyeket, ellátja az anyakönyvi, népesség-nyilvántartási, ügyfélszolgálati, családvédelmi koordinációs, jegyzői gyámhatósági feladatokat, a közösségi együttéléssel, a behajtási és a közterület-használati engedélyek kiadásával kapcsolatos feladatokat, az önkormányzat fenntartásában működő szociális és köznevelési intézmények fenntartásával összefüggő szakmai feladatokat, az önkormányzati forrásból nyújtott települési támogatások ügyintézését, továbbá megszervezi a szünidei gyermekétkeztetést.

A Lakosságszolgálati Főosztály szervezeti felépítése

1. Építési és Környezetvédelmi Osztály

1.1. Környezetvédelmi Csoport

2. Hatósági Osztály

2.1. Anyakönyvi Csoport

2.2. Igazgatási és Ügyfélszolgálati Csoport

3. Szociális és Köznevelési Osztály

3.1. Szociális Támogatások Csoport I.

3.2. Szociális Támogatások Csoport II.