Városháza
Polgármesteri hivatal

Költségvetési Csoport

A Költségvetési Csoport feladatai közé tartozik az Önkormányzat költségvetésének, a költségvetés módosításainak, illetve a költségvetés teljesítésének, a zárszámadásnak az elkészítése.  Feladataikat alapvetően az államháztartásról és annak végrehajtásáról szóló és egyéb ágazati jogszabályi előírások határozzák meg.

 

 • Közreműködik, illetve koordinálja az önkormányzat gazdálkodásához kapcsolódó költségvetési rendelet tervezetek elkészítését. Ennek keretén belül együttműködik a Hivatal szervezeti egységeivel, intézményeinek vezetőivel. Elemzéseket készít, felméréseket, számításokat végez mind a lehetséges források, mind a felhasználási igények vonatkozásában.
 • Elemzéseket készít az önkormányzat gazdasági helyzetéről, a költségvetés teljesítéséről.
 • Előkészíti és lebonyolítja az önkormányzat hitel-, kölcsön felvételét, a külső forrás igénybevételéhez szükséges folyamat teljes lebonyolítását a forrás beszerzésétől a folyósításon keresztül az elszámolásig és a visszafizetéshez kapcsolódó feladatokig bezárólag.
 • Ellátja a Társulások, valamint a helyi nemzetiségi önkormányzatok költségvetési gazdálkodásával kapcsolatos pénzügyi feladatokat.
 • Részt vesz a különféle pályázatokkal kapcsolatos pénzügyi feladatok ellátásában (információk, adatok szolgáltatása, stb.)
 • Közreműködik a mindenkori költségvetéssel kapcsolatos – jogszabályban előírt – közzétételi kötelezettségek végrehajtásában.
 • Ellátja a költségvetési intézmények alapításával, átszervezésével, megszüntetésével kapcsolatos pénzügyi feladatokat (bankszámlanyitás, megszüntetés).
 • Feladatkörét illetően kapcsolatot tart a Magyar Államkincstár Megyei Igazgatóságával.
 • Részt vesz a közbeszerzéssel kapcsolatos feladatok ellátásában.
 • Közreműködik a beruházási folyamatok gazdasági elemzésében, értékelésében, tájékoztató anyagok, jelentések készítésében. Végzi a beruházási folyamatokkal összefüggő szakmai anyagok, előterjesztések pénzügyi, gazdasági vonatkozásainak véleményezését.
 • A szerződés-nyilvántartás alapján szakterületéhez kapcsolódóan biztosítja a közzétételi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatokat, (nettó 5 millió forintot elérő vagy azt meghaladó összegű szerződések, nem normatív, céljellegű működési és fejlesztési támogatási szerződések).