Élet a városban
Városinformáció

MESZEGYI

Miskolci Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

Az intézmény három szakmai igazgatóság keretében a következő szolgáltatásokat nyújtja:

házi segítségnyújtás, étkeztetés,

idősek klubja, időskorúak gondozóháza,

támogató szolgálat,

pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi és nappali ellátás,

bölcsődei ellátás,

családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás, család- és gyermekjóléti központ, gyermekek és családok átmeneti otthona.

Részletesebb információk és elérhetőségek az alábbi linken találhatók!

weboldal

Őszi Napsugár Otthon

Az Őszi Napsugár Otthon 1971-ben került átadásra. 

Feladata 24 órás, teljes körű ellátás biztosítása.

Az intézmény tömegközlekedési eszközzel könnyen megközelíthető, kedvező földrajzi adottságú, a városközpont közelsége ellenére is kitűnő levegőjű, csendes, nyugodt életteret biztosít lakói számára.

A többi telephelyen működő szolgáltatások lehetővé teszik az igényekhez igazodó speciális szolgáltatások megteremtését.

Az intézményünkben olyan nyugdíjkorhatárt betöltött személyeket látunk el, illetve 18. életévüket betöltött személyek is felvehetők, akik 4 órát meghaladó gondozást igényelnek.

Telephelyek

Őszi Napsugár Otthon (székhely)- Miskolc, Szentpéteri kapu 101. - 437 férőhely
Idősek Háza - Miskolc, Mátyás király u. 15. - 24 férőhely
Ezüsthíd Otthon - Miskolc, Bársony J. u. 29/a. - 30 férőhely
Aranykor Idősek Otthona - Miskolc, Kiss tábornok u. 32. - 96 férőhely

Nyújtott szolgáltatások

Az intézmény közfeladata:

Tartós bentlakásos ápolást, gondozást nyújtó intézmény, Idősek Otthona

Az intézmény alaptevékenysége:

Személyes gondoskodás keretében végezett szociális szakosított ellátás

Feladatuk

 • A folyamatos, 24 órás gondozói, ápolói szolgálat megszervezése.
 • A gondozási és ápolási tevékenység végzése az egyéni ápolási, gondozási tervek alapján.
 • A személyes gondoskodás biztosítása során fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy az ellátásban részesülő személyek emberi és állampolgári jogai ne sérüljenek.
 • Az intézményben élő ellátottak életvitelének segítése, életminőségének javítása, a szakmai munkacsoport - gondozószolgálat - feladatellátása során valósul meg komplex gondozás formájában.

Orvosi ellátás

Az ellátottak egészségi állapotának rendszeres ellenőrzése, rendszeres orvosi felügyelet, mely kiterjed a heveny és idült betegségben szenvedőkre, orvosi, egészségügyi rehabilitációra és az egészségügyi gondozásra

Demens betegek ellátása

Intézményünk évek óta fontosnak tartja a szellemi leépülés különféle fázisaiban élő ellátottak komplex gondozását, mely figyelembe veszi a tüneteik változatosságát és speciális szükségleteiket.

Intézményünkben 138 férőhelyes Intenzív Gondozási Részleg működik, ahol demens ill. az időskori pszichiátriai kórképpel rendelkező ellátottaink élnek. Ez által megfelelően tudjuk kezelni az idősek otthonaiban jelen lévő ilyen irányú kihívást.

Mentálhigiénés gondozás

 • Koordinálja az ellátottak személyre szabott egyéni, csoportos és közösségi mentálhigiénés ellátását és foglalkoztatását.
 •  Az élethelyzetük megváltoztatására kényszerülő új lakók beilleszkedésének elősegítése.
 •  Személyre szabott bánásmód.
 • A konfliktushelyzetek oldása, megelőzése érdekében az egyéni, csoportos megbeszélések.
 • A szabadidő kulturált eltöltésének szervezése.
 • Az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatainak segítése.
 • Az egyéni gondozási tervek megvalósítása.
 • A hitélet gyakorlásának segítése.
 • Segíti és támogatja a kis közősségek, társas kapcsolatok kialakulását és működését.
 • Az ellátottak testi-lelki aktivitásának fenntartása, megőrzése érdekében előre megtervezi a megvalósítás folyamatosságát, rendszerességét (fizikai tevékenységek, séta, sport, stb.), szellemi és szórakoztató tevékenységeket, kulturális tevékenységeket.

További információ

http://www.oszinapsugar.hu