Városháza
Polgármesteri hivatal

Végrehajtási Csoport

Az Adó Osztály jogszabály felhatalmazása alapján látja el az önkormányzati adóhatóság által megállapított, nyilvántartott, törvényen vagy önkormányzati rendeleten alapuló fizetési kötelezettség végrehajtását.

 • a bevételek teljesülése érdekében, a hátralékos adózók esetén végrehajtási intézkedések foganatosítása,
 • fizetési felhívások kiadása,
 • munkabérek és nyugdíjak letiltásával kapcsolatos cselekmények foganatosítása,
 • hatósági átutalási megbízások (inkasszó) kiadása,
 • ingóságok lefoglalása,
 • gépjárművek forgalomból kivonásának kezdeményezése,
 • ingatlanok esetén jelzálogjogok és végrehajtási jogok bejegyzése,
 • helyszíni eljárások során végrehajtási intézkedések foganatosítása,
 • fizetési könnyítés (fizetési halasztás és részletfizetés) és adómérséklés tárgyában benyújtott kérelmek elbírálásával kapcsolatos adóhatósági feladatok ellátása,
 • kényszertörlési, végelszámolási, felszámolási eljárásokkal kapcsolatos feladatok és eljárások lefolytatása,
 • árverések lefolytatása,
 • tartozásátvállalásokhoz kapcsolódó háromoldalú szerződések megkötésével kapcsolatos ügyintézés,
 • talált tárgyak felügyelete.