Városháza
Önkormányzat

Önkormányzat által meghirdetett pályázatok

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság pályázatai 

 

A 2022. ÉVI HAZAI, NEMZETKÖZI, SZABADIDŐS ÉS SPORTRENDEZVÉNYEK TÁMOGATÁSÁRA

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) – Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának testnevelési és sport feladatairól szóló 3/2008. (III. 12.) számú önkormányzati rendelete 18. § alapján - pályázatot hirdet a Hazai, nemzetközi, szabadidős és sportrendezvények támogatására odaítélhető támogatások elnyerésére.

Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő sportszervezetek által a városban megrendezésre kerülő hazai vagy nemzetközi sportrendezvényeinek pályázati úton történő támogatása.

Pályázati kategóriák:

 • Hazai,
 • nemzetközi,
 • szabadidős és sportrendezvények támogatása.

 

Rendelkezésre álló keretösszeg: 1.000.000 – Ft.

A pályázat beküldési határideje: 2022. április 29. 12:00. (postai úton és elektronikusan)

Kérjük, hogy a postai úton történő feladás dátuma legkésőbb 2022. április 29. 12 óra legyen. 

(Személyesen leadott pályázat csak akkor tekinthető benyújtottnak amennyiben 2022 április 29 napján 12:00 óráig a pályázat a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán érkeztetésre került.)

A pályázat elektronikus megküldését az alábbi e-mail címre várjuk: porcs.daniel@miskolc.hu, horvath.fatima@miskolc.hu,

 

 

Sport Mecénás Alapból igényelhető 2022. évi támogatásra vonatkozó pályázat

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) – Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 2.4.2. pontjában kapott felhatalmazás alapján – pályázatot hirdet a Sport Mecénás Alapból odaítélhető támogatások elnyerésére.

Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő sportszervezetek, valamint általuk a városban megrendezésre kerülő hazai vagy nemzetközi sportrendezvényeinek pályázati úton történő támogatása, hazai vagy nemzetközi sportrendezvényeken, edzőtáborokban való részvétel, továbbá utánpótlás-nevelés fejlesztést végző szervezetek pályázati úton történő támogatása.

Pályázati kategóriák:

 • Működési támogatás biztosítása sportegyesületek, szakosztályok, valamint egyéb sportszervezetek részére.
 • Bajnoki rendszeren kívüli kiemelkedő sportesemények támogatása, nagy létszámot megmozgató szabadidős események rendezési költségeihez való hozzájárulás.
 • Hazai vagy nemzetközi sportversenyen, edzőtáborban való részvétel támogatása.
 • Utánpótlás nevelés biztosítása céljából támogatás nyújtása.

Rendelkezésre álló keretösszeg: 3.000.000, - Ft.

A pályázat beküldési határideje: 2022. április 29. 12:00. (postai úton és elektronikusan)

Kérjük, hogy a postai úton történő feladás dátuma legkésőbb 2022. ápilis 29. 12 óra legyen. 

(Személyesen leadott pályázat csak akkor tekinthető benyújtottnak amennyiben 2022 április 29 napján 12:00 óráig a pályázat a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán érkeztetésre került.)

A pályázat elektronikus megküldését az alábbi e-mail címre várjuk: porcs.daniel@miskolc.hu, horvath.fatima@miskolc.hu.

 

 

Idegenforgalmi Alap pályázat 2022. évben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) – Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 2.4.3. pontjában kapott felhatalmazás alapján – pályázatot hirdet az Idegenforgalmi Alapból odaítélhető támogatások elnyerésére.

A pályázati cél:

Hiánypótló turisztikai kiadványok készítése, az idegenforgalmi főszezon idején kulturális-turisztikai programok megvalósítása, a programok népszerűsítése, dokumentálása, melyek

 • ösztönzik a beutaztató tevékenységet,
 • új, innovatív szemléletű megoldást alkalmaznak,
 • ösztönzik több partner együttműködését,
 • hozzájárulnak Miskolc pozitív megítéléséhez.

A pályázók köre:

(Az idegenforgalom területén működő gazdasági szervezetek, civil szervezetek, amelyek Miskolc területén végzik szolgáltató tevékenységüket és miskolci székhellyel rendelkeznek.)

A fenti célok megvalósítását kitűző pályázók közül előnyt élvez, aki

 

 • a pozitív városimázs alakítását szolgáló projekttel pályázik,
 • idegenforgalmi szempontból jelentős célcsoportok megszólításával,
 • belvárosban kínál programlehetőséget.

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 1.300.000 Ft

 A pályázat beküldési határideje: 2022. április 29. 12:00. (postai úton és elektronikusan)

Kérjük, hogy a postai úton történő feladás dátuma legkésőbb 2022. ápilis 29. 12 óra legyen. 

Személyesen leadott pályázat csak akkor tekinthető benyújtottnak amennyiben 2022 április 29 napján 12:00 óráig a pályázat a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán érkeztetésre került.

A pályázat elektronikus megküldését az alábbi e-mail címre várjuk: bencs.ilona@miskolc.hu

 

 

 

Kulturális Mecénás Alapból igényelhető 2022. évi támogatásra vonatkozó pályázat

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) – Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 2.4.2. pontjában kapott felhatalmazás alapján – pályázatot hirdet a Kulturális Mecénás Alapból odaítélhető támogatások elnyerésére.

A Kulturális Mecénás pályázat célja a város közművelődési, közgyűjteményi és művészeti területén folyó szakmai munka, valamint a város kulturális civil szervezetei, egyesületei, művészeti és tudományos alkotó műhelyei, a közösségi média és az öntevékeny csoportok értékmegőrző, értékteremtő és értékközvetítő munkájának támogatása.

Pályázat benyújtására jogosultak köre, kizáró ok

 • kizárólag bankszámlával, jogi személyiséggel rendelkező, miskolci székhelyű civil szervezet vagy gazdálkodó szervezet részesülhet, továbbá
 • olyan nem miskolci székhelyű civil szervezet vagy gazdálkodó szervezet, mely rendelkezik Miskolcon működő hivatalos (bejegyzett) tagszervezettel, illetve van bejegyzett miskolci telephelye,
 • valamint pályázati célkitűzése releváns módon hozzájárul a város országos elismeréséhez, és
 • tevékenységét a miskolci lakosok szolgálatára végzi.

 

Kizáró ok: nem vehet részt a pályázatban, illetve nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás alatt áll.

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 3.000.000.- Ft

A pályázat beküldési határideje: 2022. április 29. 12:00. (postai úton és elektronikusan)

Személyesen leadott pályázat csak akkor tekinthető benyújtottnak amennyiben 2022 április 29 napján 12:00 óráig a pályázat a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán érkeztetésre került.

Pályázattal kapcsolatos felvilágosítás kérhető az alábbi elérhetőségen:

Mikóczki Mariann

E-mail: mikoczki.mariann@miskolc.hu

(A pályázat elektronikus megküldését az alábbi e-mail címre várjuk: Mikóczki Mariann mikoczki.mariann@miskolc.hu, Tóth Csaba toth.csaba@miskolc.hu )


Letölthető adatlapok, pályázati felhívások