Városháza
Polgármesteri hivatal

Adó Osztály

Miskolc Város Önkormányzati Adóhatóságának elsődleges feladata, a Miskolc illetékességi területén bevezetetett helyi adókkal (iparűzési adóval, építményadóval, telekadóval, idegenforgalmi adóval), talajterhelési díjjal, széndioxidkibocsátás-különbözet utáni díjjal, desztillálóberendezés tulajdonjogával és változásával kapcsolatos bejelentéssel, termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni adóval, a 2020. december 31-ig terjedő időszakot érintő gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatok ellátása.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 6. § e) pontja felhatalmazza az önkormányzatokat, hogy a Htv. és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény keretei között az adózás részletszabályait meghatározzák. A Htv. és annak felhatalmazása alapján elfogadott önkormányzati rendeletek biztosítják az adóztatás kereteit és feltételeit. A törvények keretei között a közgyűlés dönt a helyi adók fenntartásáról, új adónem bevezetéséről, megszüntetéséről, az alkalmazott adó mértékéről, kedvezményekről, mentességekről.

 

Az Adó Osztály öt szervezeti egységből, azaz Csoportból áll. Az Osztály az önkormányzati adóhatósági munka ellátásához kapcsolódó racionális és ésszerű terület szerinti feladatellátásnak megfelelő szervezeti felépítéssel működik az alábbiak szerint:

  1. Adóeljárási Csoport I.
  2. Adóeljárási Csoport II.
  3. Ellenőrzési Csoport
  4. Könyvelési Csoport
  5. Végrehajtási Csoport

Az Adó Osztály ügyintézőinek feladatát képezi a Hivatal Központi Ügyfélszolgálatán az ügyfélszolgálati teendőkben való közreműködés, amely során az adózók a törvények megtartásához szükséges tájékoztatást kapnak, megismertetik velük az adóbevallás, az adatbejelentés, az adóbefizetés rendjét, valamint figyelmeztetik az adózókat jogaik érvényesítésére.

 

Az Adó Osztály ügyfélszolgálatán lehetőség nyílik a jogszabályban foglaltak szerinti esetekben papír alapon teljesíthető adókötelezettségek teljesítésére, valamint beadványok és kérelmek benyújtására. Az adózók a fennálló fizetési kötelezettségüket az Önkormányzati Adóhatóság részére az Ügyfélszolgálaton kihelyezett POS terminálon keresztül, bankkártyás fizetéssel is teljesíthetik.

 

Az Adó Osztály általános hivatali ügyfélfogadási rendje (Központi Ügyfélszolgálat) az alábbiakban érhető el:

https://www.miskolc.hu/varoshaza/ugyintezes/ugyfelfogadas