Városháza
Ügyintézés

E-ügyintézés

Az elektronikus ügyintézés részletei az alábbi ügyféltájékoztatóban találhatók meg:

Ügyféltájékoztató

Információ átadási szabályzat:

Az E-ügyintézési tv. 65. § (1) bekezdése értelmében valamennyi együttműködő szerv információátadási szabályzatot köteles megalkotni és közzétenni a honlapon, amiben az elektronikus ügyintézésre kötelezett szervek egymás közötti elektronikus kapcsolatait szabályozza.

A szabályozás lényege, hogy amennyiben valamely jogszabály - pl. egy eljárási törvény - az érintett szervek között valamiféle információáramlást ír elő - pl. a közigazgatási eljárásban a belföldi jogsegély jogintézménye - akkor az információáramlást elektronikusan, a törvényben szabályozott módon kell megvalósítani. Az információátadási szabályzatban az ASP-től függetlenül azokat az ügycsoportokat kell szerepeltetni, melyek tekintetében az együttműködő szerv olyan döntéseket hoz, nyilvántartást vezet, amelyeket, mint adatgazda kezel és amely információforrásnak bizonyul harmadik személy számára.

Információ átadási szabályzat

Az eljárásért fizetendő terhek megfizetésének módja elektronikus ügyintézés során:

Az elektronikus eljárás során megfizetendő illeték, valamint igazgatási szolgáltatási díj rendezése bankszámlaszámra történő utalással teljesíthető, mely bankszámlaszámok jelen honlapon, az aktuális ügytípus kiválasztása után, a Bankszámlaszámok menüpontban vannak feltüntetve.

Amennyiben az érintett elektronikus űrlapon erre a célra biztosított rovat található, az átutalás tranzakciószámát fel kell tüntetni. Egyéb esetekben a befizetésről szóló bizonylat másolatban történő benyújtása indokolt.