Városháza
Önkormányzat

Stratégiák, koncepciók

Turizmusfejlesztési Stratégia

Egyetlen város sincs az országban, ahol a turizmus az elmúlt két évtized során olyan fejlődést ért a volna el, mint Miskolcon. A város végleg elhagyta nehézipari múltját, és annak árnyékából kilépve visszatért történelmi örökségéhez, amely rövid idő alatt a keresett turisztikai desztinációk közé emelte. Mindez azért történhetett, mert a város olyan adottságokkal rendelkezik, melyek páratlanok az országban. Miskolc turisztikai stratégiája éppen ezért nem új, kitalált adottságok és értékek gyűjteménye, hanem létező, a régmúlt és a közelmúlt harmonikus találkozásának és a jelen akaratának együttes kifejezése. A paradigma- és arculatváltás nem pusztán várospolitikai elhatározásból született, hanem a város közösségének akaratából. Ereje és sikere éppen annak köszönhető, hogy találkozott azzal a hihetetlen társadalmi támogatással, mely a legendás „miskolciságból” fakad. A stratégia arra törekszik, hogy a város számára a fejlődés új és eredményes útjait nyissa meg, de mindezt úgy, hogy fejlesztéseivel egyúttal az itt élők boldogulását is szolgálja. Az elmúlt évek kiadványai arra az egyszerű kérdésre keresték a választ, hogy miért Miskolc, és választ is adtak rá egy tömör megfogalmazásban: „…mert páratlan a természeti, az épített és a kulturális öröksége.” Az Európa szívében található - hétbetűs, a hozzánk más országokból érkezők számára nehezen kimondható nevű - városunk a magyar turizmus másik fővárosa. Joggal használhatja ezt a címet, mert másutt nem található értékeinek sokfélesége azzá emelte. Miért Miskolc? Mert több, mert más, mert jobb. Több, mert az ideérkező vendég látnivalóban sokkal többet kap, mint más magyar városban. Ebben Miskolc az egész országban egyedülálló. Itt találkoznak a hegyek és a völgyek, az aprócska patakok a folyóval, az őskőkor lenyomata a népvándorlás korának emlékeivel, az Anjou-pompa a bencés kolostorok magányával, a hegy kristálytiszta karsztvize a föld gyógyító termálvizével. Itt együtt él a felhőtlen szórakozás és a világ zaja elől való visszavonulás csendes magánya.

Minden, amire ma az ember vágyik, amit keres, azt Miskolcon megtalálja. Más, mert az itt élő emberekre évszázadok óta a befogadás, a vendég szeretete a jellemző. A miskolci ember nem tanulja, hanem örökli azt a képességet, mely miatt érdemes idelátogatni. A vendéglátás a település egész története során meghatározó volt. Télen kocsonyát enni, nyáron egy erdei sütödében friss pisztrángot kóstolni, sörözni a Belvárosban, borozni egy középkori pincében az Avason, ez mind a miskolciak különleges ajándéka az idelátogatóknak. Ahogy egy versike utolsó sorai hirdetik már több mint kétszáz éve: „aki nem volt Miskolcon, nem tudja a boldogságot, hol ülhet a főpolcon”. Ebben a városban az ember úgy érzi, hogy biztonságban van. Biztonságban vannak értékei és egészsége is. Ez utóbbi a mai világban a legnagyobb kincs. Miskolc Megyei Jogú Város Turizmusfejlesztési stratégiája 2030 5 Jobb, mert a fővárostól, a kassai és a debreceni nemzetközi repülőtértől autópályán és gyorsforgalmi úton kényelmesen, 120 percen belül elérhető. Mert minden korosztály számára programot biztosít. Itt regenerálódhat Miskolctapolca világcsodának számító, gyógyhatású barlangfürdőjében a család, a gyerekek életre szóló élményt kapnak az állatkertben, a látványos fürdőkben, az ország legjelentősebb és erdei környezetben fekvő gokart- és bobpályáján. De nem hiányzik a romantika sem. Itt van Lillafüred, az ország egyik legszebb helye, a csónakázásra hívogató Hámori-tó, a szentléleki szerelmes fák, a bencések kolostora és a „látókövek”, vagy az ősember barlangja, ahová Herman Ottó, az utolsó magyar polihisztor útján járva jutunk. Miért Miskolc? Mert több, mert más, mert jobb.

Miskolc MJV Turizmusfejlesztési Stratégia 2020-2030

Integrált Településfejlesztési Stratégia

Feltöltés alatt.

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Összhangban az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet, valamint a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) Helyi Esélyegyenlőségi Programban (továbbiakban: HEP) rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.

Helyi Esélyegyenlőségi Program - Miskolc

Miskolci Zöld Könyv

Miskolc városa felismerte, hogy szükségessé vált egy olyan dokumentum, mely iránymutatásul szolgál a tekintetben, hogyan és milyen elveket kellene integrálni a településrendezési-és fejlesztési folyamatokba, hogy a város által megcélzott fenntartható település képe gyakorlatban megvalósíthatóvá váljon. Ezen iránymutató anyag az ún. Miskolci Zöld Könyv, mely dokumentum vázának megalkotásával a Miskolci Városfejlesztési Kft. bízta meg a Zöldebb Városokért Nonprofit Kft.-t. A dokumentum mint zöldfelület-fejlesztési és döntéshozatali segédeszköz szükségessége a 2011-ben készített a „Miskolc a Zöld Város – A környezeti fenntarthatóság megteremtése” horizontális céljai között (KP-6) is szerepel.

A kiadvány, melynek első ütemben a tartalmát határoztuk meg és a felépítését dolgoztuk ki, egy olyan, elsősorban a várossal foglalkozó szakembereknek és döntéshozóknak szóló tájékoztató és oktató könyv, mely tágabb kontextusba helyezi a környezeti fenntarthatóság városi vetületeit, rávilágítva a zöld városfejlesztés mint városfejlesztési koncepció jelentőségére és szükségességére, s bemutatja annak lehetséges irányait. Valamint kézikönyvként használva, gyakorlati segítséget nyújt abban, milyen tényezőket kell figyelembe venniük a várost érintő tervek, koncepciók, stratégiák készítése és azok gyakorlati megvalósítása során a szakembereknek és döntéshozóknak, ha a tudatos települészöldítés útján járnak. Ezen felül utat mutat a tekintetben, hogy hogyan lehetséges megvalósítani az ehhez szükséges integrált döntési és tervezési folyamatok menedzselését a város napi működése során.

Település Arculati Kézikönyv

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megalkotta a településkép védelméről szóló 44/2017. (XII.22.) rendeletét és a 215/2017. (XII.21.) számú határozatával  elfogadta  a  rendelet  szakmai  megalapozásául  szolgáló Településképi Arculati Kézikönyvet.

Miskolc MJV Településképi Arculati Kézikönyve 1-50 oldal

Miskolc MJV Településképi Arculati Kézikönyve 51-100 oldal

Miskolc MJV Településképi Arculati Kézikönyve 101-150 oldal

Miskolc MJV Településképi Arculati Kézikönyve 150 oldaltól

Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzata

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2004 (VII.6.) sz. rendelete
a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról az alábbi linken érhető el:

Miskolc Építési Szabályzatának megtekintése
Hatályos: 2021. 09. 01. -től

PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSEK
Keleti Iparterület déli rész partnerségi egyeztetés

Lakossági Hirdetmény

Partnerségi egyeztetés dokumentáció

Miskolc keleti gazdasági területre jóváhagyott településrendezési eszközök

9-2019. (VI.24.) önkormányzati rendelet

43-2019 (VI.20.) sz. határozat

Közérdekű tájékoztatás - MÉSZ felülvizsgálatKözérdekű tájékoztatás - MÉSZ felülvizsgálat

Mechatronikai Ipari Park településrendezési eszközök módosítása

Mechatronikai Ipari Park településrendezési eszközök módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város településrendezési eszközeinek - a 11509/5 és 4752/3 hrsz.-ú ingatlanok területét érintő - módosításával összefüggő partnerségi egyeztetési dokumentáció

Partnerségi egyeztetési dokumentáció

Miskolc Megyei Jogú Város Településrendezési Eszközeinek a Miskolc Y híd projekt, Csokonai - Fonoda utcákat összekötő út megvalósításához kapcsolódó módosítását megalapozó partnerségi egyeztetési dokumentáció

Miskolc Y-hít projekt_Partnerségi véleményezési dokumentáció

Miskolc Megyei Jogú Város Településrendezési Eszközeinek - Gózon Lajos u. - Batthyány sor - Ipari vasút - Puskin u. által határolt területre vonatkozó módosításával összefüggő véleményezési dokumentáció

Miskolc MJV - TRT módosítás Gózon L.u - Batthyány sor - Ipari vasút - Puskin u. véleményezési dokumentáció

Miskolc Megyei Jogú Város Településrendezési Eszközeinek Módosítása - egykori DAM-hrsz. 23365/43. észak-keleti részének, a Miskolc MJV Önkormányzata Közgyűlésének 186/2020(XII.17) határozata alapján kiemelt fejlesztési területté nyilvánított területére vonatkozóan partnerségi egyeztetés

DAM - Partnerségi véleményezési dokumentáció

Miskolc Megyei Jogú Város Településrendezési Eszközeinek Mechatronikai Ipari Park - 12995/8 és 12995/9 helyrajzi számú ingatlanok területét érintő módosításával összefüggő partnerségi egyeztetési dokumentáció

Mechatronikai Ipari Park - Ge- Partnerségi egyeztetési dokumentáció

Miskolc Megyei Jogú Város Településrendezési Eszközeinek, Miskolc-Miskolctapolca Fagyöngy utca - Hejő patak - 46639 hrsz-ú ingatlan - Hejő patak - Külső Csabai utca - Éden utca - Csabai utca által határolt területen lévő - a 46646/29 hrsz-ú ingatalnra vonatkozó módosításával összefüggő tájékoztatási dokumentáció

Tájékoztatási dokumentáció 2021

Miskolc Megyei Jogú Város Településrendezési Eszközeinek - Andrássy Gyula Gépipari Szakgimnázium és Szakközépiskola fejlesztésével összefüggő - módosítása

Szakképzési Centrum partnerségi egyeztetési dokumentáció

Miskolc Megyei Jogú Város 21/2004. (VII.6.) Önkorm. rendelettel jóváhagyott MÉSZ módosítás - B.- A.-Z. Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház - partnerségi egyeztetési dokumentációja

Partnerségi dokumentáció B.- A.- Z. Megyei Kórház Szentpéteri kapu 72-76.

Miskolc Megyei Jogú Város Településrendezési Eszközeinek a TOP-6.4.1 projekt keretében tervezett kerékpárutak, illetve a Lajos Árpád utca szélesítéséhez kapcsolódó módosítását megalapozó a 314/2012. (XI.8.) kormányrendelet 37.§. szerinti előzetes tájékoztatási dokumentáció

Partnerségi egyeztetés kerékpárutak Lajos Árpád u.

Miskolc Megyei Jogú Város Településképi rendeletének módosítása - a CityLight reklámhordozók elhelyezésének szigorítása, a Vasgyári Közösségi ház helyi védelem alá vonása – véleményezési, partnerségi egyeztetési dokumentáció

A partnerségi egyeztetési dokumentáció ide kattintva érhető el.

Zajcsökkentési intézkedési terv 2019

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. június 20-i ülésén elfogadta a város 2018. évben megújított stratégiai zajtérképére épülő zajcsökkentési intézkedési tervét.
A megújított zajtérkép elérhetősége: http://www.zajterkepek.hu/

60/2019.(VI.20.) számú határozat Zajcsökkentési Intézkedési Tervről

Miskolc MJV Zajcsökkentési Intézkedési Terve 2019

1. melléklet Zajcsökkentési Intézkedési Terv alátámasztó tanulmány

2. melléklet Zajcsökkentési Intézkedési Terv hatósági vélemények

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Bűnmegelőzési Stratégiája (2019-2024.)

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. június 20-i ülésén elfogadta a város bűnmegelőzési straégiáját
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Bűnmegelőzési Stratégiája (2019-2024.)

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Szolgáltatástervezési Koncepciójának 2020 évi felülvizsgálata

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 92. § (3) bekezdése előírja, hogy a legalább kétezer lakosú települési önkormányzatoknak a településeken élő szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok érdekében szolgáltatástervezési koncepciót (továbbiakban: koncepció) kell készíteniük.  Ennek tartalmát a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet (továbbiakban: SzCsM rendelet) 111/A. § (5) bekezdése alapján kétévenként felül kell vizsgálni és aktualizálni.  
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a törvényi előírásoknak megfelelően a koncepció legutóbbi felülvizsgálatát 2018. évben végezte el. 

Szolgáltatástervezési koncepció 2020 évi felülvizsgálata