Városháza
Önkormányzat

Stratégiák, koncepciók

Miskolc Megyei Jogú Város Kulturális Stratégiája 

Miskolc Megyei Jogú Város Kulturális Stratégiájának megfogalmazásakor alapvető szempont volt, hogy figyelembe vegyük a város meglévő és a fejlesztés során megszülető értékeinek és a város lakosságának viszonyát. 
A kulturális stratégia készítésének főbb szempontjai az alábbiak voltak:
1.         A kultúra egy lehetséges és fontos eszköze a közösségfejlesztésnek, lemaradó társadalmi csoportok felzárkóztatásának és az esélyteremtésnek
2.         A kulturális örökség vállalása, mint a településhez tartozás legerősebb értéke (identitás).
3.         Mindaz, amit teszünk, az a város lakosságát szolgálja, a város adottságaira és értékeire épüljön, legyen fenntartható.
Miskolc kulturális stratégiájának célja, hogy iránymutatásként szolgáljon Miskolc kulturális életének következő 10 évében az ágazat szereplői, kulturális fejlesztések és menedzsment részére is. A stratégia összhangban készült azokkal a szakmai anyagokkal, kapcsolódási és igazodási pontokkal, amelyek a város és a térség következő időszakában meghatározóak, és amelyek érintik a kultúrát.
A kulturális stratégia összhangban áll Miskolc Megyei Jogú Város Turizmusfejlesztési Stratégiájával.
A stratégia a kulturális ágazat helyi önkormányzati és civil szereplőinek bevonásával készült, melynek célja, hogy valós igényeken nyugodjon és megvalósítsa közös szemléletben, ágazati együttműködésben történjen.

Miskolc Megyei Jogú Város Kulturális Stratégiája 

Miskolc Megyei Jogú Város Kulturális Stratégiájának elfogadása

Turizmusfejlesztési Stratégia

Egyetlen város sincs az országban, ahol a turizmus az elmúlt két évtized során olyan fejlődést ért a volna el, mint Miskolcon. A város végleg elhagyta nehézipari múltját, és annak árnyékából kilépve visszatért történelmi örökségéhez, amely rövid idő alatt a keresett turisztikai desztinációk közé emelte. Mindez azért történhetett, mert a város olyan adottságokkal rendelkezik, melyek páratlanok az országban. Miskolc turisztikai stratégiája éppen ezért nem új, kitalált adottságok és értékek gyűjteménye, hanem létező, a régmúlt és a közelmúlt harmonikus találkozásának és a jelen akaratának együttes kifejezése. A paradigma- és arculatváltás nem pusztán várospolitikai elhatározásból született, hanem a város közösségének akaratából. Ereje és sikere éppen annak köszönhető, hogy találkozott azzal a hihetetlen társadalmi támogatással, mely a legendás „miskolciságból” fakad. A stratégia arra törekszik, hogy a város számára a fejlődés új és eredményes útjait nyissa meg, de mindezt úgy, hogy fejlesztéseivel egyúttal az itt élők boldogulását is szolgálja. Az elmúlt évek kiadványai arra az egyszerű kérdésre keresték a választ, hogy miért Miskolc, és választ is adtak rá egy tömör megfogalmazásban: „…mert páratlan a természeti, az épített és a kulturális öröksége.” Az Európa szívében található - hétbetűs, a hozzánk más országokból érkezők számára nehezen kimondható nevű - városunk a magyar turizmus másik fővárosa. Joggal használhatja ezt a címet, mert másutt nem található értékeinek sokfélesége azzá emelte. Miért Miskolc? Mert több, mert más, mert jobb. Több, mert az ideérkező vendég látnivalóban sokkal többet kap, mint más magyar városban. Ebben Miskolc az egész országban egyedülálló. Itt találkoznak a hegyek és a völgyek, az aprócska patakok a folyóval, az őskőkor lenyomata a népvándorlás korának emlékeivel, az Anjou-pompa a bencés kolostorok magányával, a hegy kristálytiszta karsztvize a föld gyógyító termálvizével. Itt együtt él a felhőtlen szórakozás és a világ zaja elől való visszavonulás csendes magánya.

Minden, amire ma az ember vágyik, amit keres, azt Miskolcon megtalálja. Más, mert az itt élő emberekre évszázadok óta a befogadás, a vendég szeretete a jellemző. A miskolci ember nem tanulja, hanem örökli azt a képességet, mely miatt érdemes idelátogatni. A vendéglátás a település egész története során meghatározó volt. Télen kocsonyát enni, nyáron egy erdei sütödében friss pisztrángot kóstolni, sörözni a Belvárosban, borozni egy középkori pincében az Avason, ez mind a miskolciak különleges ajándéka az idelátogatóknak. Ahogy egy versike utolsó sorai hirdetik már több mint kétszáz éve: „aki nem volt Miskolcon, nem tudja a boldogságot, hol ülhet a főpolcon”. Ebben a városban az ember úgy érzi, hogy biztonságban van. Biztonságban vannak értékei és egészsége is. Ez utóbbi a mai világban a legnagyobb kincs. Miskolc Megyei Jogú Város Turizmusfejlesztési stratégiája 2030 5 Jobb, mert a fővárostól, a kassai és a debreceni nemzetközi repülőtértől autópályán és gyorsforgalmi úton kényelmesen, 120 percen belül elérhető. Mert minden korosztály számára programot biztosít. Itt regenerálódhat Miskolctapolca világcsodának számító, gyógyhatású barlangfürdőjében a család, a gyerekek életre szóló élményt kapnak az állatkertben, a látványos fürdőkben, az ország legjelentősebb és erdei környezetben fekvő gokart- és bobpályáján. De nem hiányzik a romantika sem. Itt van Lillafüred, az ország egyik legszebb helye, a csónakázásra hívogató Hámori-tó, a szentléleki szerelmes fák, a bencések kolostora és a „látókövek”, vagy az ősember barlangja, ahová Herman Ottó, az utolsó magyar polihisztor útján járva jutunk. Miért Miskolc? Mert több, mert más, mert jobb.

Miskolc MJV Turizmusfejlesztési Stratégia 2020-2030

Integrált Településfejlesztési Stratégia

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2022. december 15. napon tárgyalta Miskolc Megyei Jogú Város 2021-2027 közötti időszakra szóló Integrált Településfejlesztési Stratégiáját, amit a 173/2022.(XII.15.) sz. határozattal jóváhagyott.

Miskolc Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Miskolc Megyei Jogú Város ITS TérképMiskolc Megyei Jogú Város ITS Megalapozó vizsgálata

Miskolc Megyei Jogú Város ITS Megalapozó vizsgálata Miskolc Megyei Jogú Város ITS Stratégiai munkarész

Miskolc Megyei Jogú Város ITS Stratégiai munkarész

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Összhangban az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet, valamint a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) Helyi Esélyegyenlőségi Programban (továbbiakban: HEP) rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.

Helyi Esélyegyenlőségi Program - Miskolc

Helyi Esélyegyenlőségi Program - Miskolc - 2021-2026

Miskolci Zöld Könyv

Miskolc városa felismerte, hogy szükségessé vált egy olyan dokumentum, mely iránymutatásul szolgál a tekintetben, hogyan és milyen elveket kellene integrálni a településrendezési-és fejlesztési folyamatokba, hogy a város által megcélzott fenntartható település képe gyakorlatban megvalósíthatóvá váljon. Ezen iránymutató anyag az ún. Miskolci Zöld Könyv, mely dokumentum vázának megalkotásával a Miskolci Városfejlesztési Kft. bízta meg a Zöldebb Városokért Nonprofit Kft.-t. A dokumentum mint zöldfelület-fejlesztési és döntéshozatali segédeszköz szükségessége a 2011-ben készített a „Miskolc a Zöld Város – A környezeti fenntarthatóság megteremtése” horizontális céljai között (KP-6) is szerepel.

A kiadvány, melynek első ütemben a tartalmát határoztuk meg és a felépítését dolgoztuk ki, egy olyan, elsősorban a várossal foglalkozó szakembereknek és döntéshozóknak szóló tájékoztató és oktató könyv, mely tágabb kontextusba helyezi a környezeti fenntarthatóság városi vetületeit, rávilágítva a zöld városfejlesztés mint városfejlesztési koncepció jelentőségére és szükségességére, s bemutatja annak lehetséges irányait. Valamint kézikönyvként használva, gyakorlati segítséget nyújt abban, milyen tényezőket kell figyelembe venniük a várost érintő tervek, koncepciók, stratégiák készítése és azok gyakorlati megvalósítása során a szakembereknek és döntéshozóknak, ha a tudatos települészöldítés útján járnak. Ezen felül utat mutat a tekintetben, hogy hogyan lehetséges megvalósítani az ehhez szükséges integrált döntési és tervezési folyamatok menedzselését a város napi működése során.

Település Arculati Kézikönyv

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megalkotta a településkép védelméről szóló 44/2017. (XII.22.) rendeletét és a 215/2017. (XII.21.) számú határozatával  elfogadta  a  rendelet  szakmai  megalapozásául  szolgáló Településképi Arculati Kézikönyvet.

Miskolc MJV Településképi Arculati Kézikönyve 1-50 oldal

Miskolc MJV Településképi Arculati Kézikönyve 51-100 oldal

Miskolc MJV Településképi Arculati Kézikönyve 101-150 oldal

Miskolc MJV Településképi Arculati Kézikönyve 150 oldaltól

Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzata

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 38/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról

Miskolc Építési Szabályzatának megtekintéséhez kattintson ide

Hatályos: 2023.IV. 29-től.

PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSEK

Miskolc Megyei Jogú Város településrendezési eszközeinek - a 01428/23 és 0124/8 helyrajzi számú ingatlanok területét érintő - módosításával összefüggő dokumentáció

Miskolc 01428/23, 0124/8 hrsz tszt_mesz_mod

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 155/2022. (X.7.) határozata - Miskolc Megyei Jogú Város településrendezési eszközeinek felülvizsgálatához a véleményezés lezárására vonatkozó döntés meghozatala

155/2022. (X.7.) határozat

2022. július 21. Lakossági Hirdetmény

Településrendezési eszközök módosítása, a Miskolc 2413 hrsz-ú (volt Erzsébet fürdő) ingatlanra.
Környezeti vizsgálat szükségességéről hozott döntés.

Településrendezési eszközök módosítása, a Miskolc 2413 hrsz-ú (volt Erzsébet fürdő) ingatlanra

Környezeti vizsgálat szükségességéről hozott döntés

Keleti Iparterület déli rész partnerségi egyeztetés

Lakossági Hirdetmény

Partnerségi egyeztetés dokumentáció

Miskolc keleti gazdasági területre jóváhagyott településrendezési eszközök

9-2019. (VI.24.) önkormányzati rendelet

43-2019 (VI.20.) sz. határozat

Közérdekű tájékoztatás - MÉSZ felülvizsgálatKözérdekű tájékoztatás - MÉSZ felülvizsgálat

Mechatronikai Ipari Park településrendezési eszközök módosítása

Mechatronikai Ipari Park településrendezési eszközök módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város településrendezési eszközeinek - a 11509/5 és 4752/3 hrsz.-ú ingatlanok területét érintő - módosításával összefüggő partnerségi egyeztetési dokumentáció

Partnerségi egyeztetési dokumentáció

Miskolc Megyei Jogú Város Településrendezési Eszközeinek a Miskolc Y híd projekt, Csokonai - Fonoda utcákat összekötő út megvalósításához kapcsolódó módosítását megalapozó partnerségi egyeztetési dokumentáció

Miskolc Y-hít projekt_Partnerségi véleményezési dokumentáció

Miskolc Megyei Jogú Város Településrendezési Eszközeinek - Gózon Lajos u. - Batthyány sor - Ipari vasút - Puskin u. által határolt területre vonatkozó módosításával összefüggő véleményezési dokumentáció

Miskolc MJV - TRT módosítás Gózon L.u - Batthyány sor - Ipari vasút - Puskin u. véleményezési dokumentáció

Miskolc Megyei Jogú Város Településrendezési Eszközeinek Módosítása - egykori DAM-hrsz. 23365/43. észak-keleti részének, a Miskolc MJV Önkormányzata Közgyűlésének 186/2020(XII.17) határozata alapján kiemelt fejlesztési területté nyilvánított területére vonatkozóan partnerségi egyeztetés

DAM - Partnerségi véleményezési dokumentáció

Miskolc Megyei Jogú Város Településrendezési Eszközeinek Mechatronikai Ipari Park - 12995/8 és 12995/9 helyrajzi számú ingatlanok területét érintő módosításával összefüggő partnerségi egyeztetési dokumentáció

Mechatronikai Ipari Park - Ge- Partnerségi egyeztetési dokumentáció

Miskolc Megyei Jogú Város Településrendezési Eszközeinek, Miskolc-Miskolctapolca Fagyöngy utca - Hejő patak - 46639 hrsz-ú ingatlan - Hejő patak - Külső Csabai utca - Éden utca - Csabai utca által határolt területen lévő - a 46646/29 hrsz-ú ingatalnra vonatkozó módosításával összefüggő tájékoztatási dokumentáció

Tájékoztatási dokumentáció 2021

Miskolc Megyei Jogú Város Településrendezési Eszközeinek - Andrássy Gyula Gépipari Szakgimnázium és Szakközépiskola fejlesztésével összefüggő - módosítása

Szakképzési Centrum partnerségi egyeztetési dokumentáció

Miskolc Megyei Jogú Város 21/2004. (VII.6.) Önkorm. rendelettel jóváhagyott MÉSZ módosítás - B.- A.-Z. Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház - partnerségi egyeztetési dokumentációja

Partnerségi dokumentáció B.- A.- Z. Megyei Kórház Szentpéteri kapu 72-76.

Miskolc Megyei Jogú Város Településrendezési Eszközeinek a TOP-6.4.1 projekt keretében tervezett kerékpárutak, illetve a Lajos Árpád utca szélesítéséhez kapcsolódó módosítását megalapozó a 314/2012. (XI.8.) kormányrendelet 37.§. szerinti előzetes tájékoztatási dokumentáció

Partnerségi egyeztetés kerékpárutak Lajos Árpád u.

Miskolc Megyei Jogú Város Településképi rendeletének módosítása - a CityLight reklámhordozók elhelyezésének szigorítása, a Vasgyári Közösségi ház helyi védelem alá vonása – véleményezési, partnerségi egyeztetési dokumentáció

A partnerségi egyeztetési dokumentáció ide kattintva érhető el.

Miskolc Megyei Jogú Város Településrendezési Eszközeinek - Miskolc Repülőtér 01428/20 és 01428/21 helyrajzi számú ingatlanok területét érintő - módosításával összefüggő tájékoztatási dokumentáció

Miskolc MJV Településrendezési Eszközeinek módosításával összefüggő tájékoztatási dokumentáció

Miskolc Megyei Jogú Város 4123 helyrajzi számú ingatlan területére vonatkozó településrendezési eszközeinek módosítása - Tájékoztatási dokumentáció

Miskolc MJV 4123 helyrajzi számú ingatlan területére vonatkozó tájékoztatási dokumentáció

Miskolc Megyei Jogú Város Településrendezési Eszközeinek Miskolc, Fonoda utca, Etil-acetát üzem beruházáshoz kapcsolódó módosítása - Előzetes Tájékoztatási Dokumentáció

Etil-acetát üzem - Előzetes Tájékoztatási Dokumentáció

Miskolc Megyei Jogú Város Településrendezési Eszközeinek a TOP 6.1.5 projekt keretében tervezett kerékpár út , TOP 6.7.1 projekt keretében tervezett szociális bérlakások kialakítása illetve a Kassák Lajos utca szélességének felülvizsgálatához kapcsolódó módosítása

Tájékoztatási dokumentáció

Telepítési Tanulmányterv Miskolc belváros 2413 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan Miskolc Megyei Jogú Város Településrendezési Eszközeinek módosításának kezdeményezése

Telepítési Tanulmányterv Miskolc belváros 2413 hrsz

Településszerkezeti Terv (TszT) és Építési Szabályzat (MÉSZ) módosítás, a József Attila u. 4778/8, Jókai Mór u. 2606/1 hrsz.-ú ingatlanokra

Tájékoztatási dokumentáció

Lakossági Hirdetmény

Miskolc Megyei Jogú Város Településszerkezeti Terv (TszT) és Építési Szabályzat (MÉSZ) módosítás, a Miskolc Déli Tud. Tech. Park területére

Miskolc Déli Tud. Tech. Park hirdetmény

Miskolc Déli Tud. Tech. Park Terv

Miskolc Megyei Jogú Város hatályos Településrendezési eszközeinek felülvizsgálata a teljes közigazgatási területre

Véleményezési dokumentáció

Zajcsökkentési intézkedési terv 2019

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. június 20-i ülésén elfogadta a város 2018. évben megújított stratégiai zajtérképére épülő zajcsökkentési intézkedési tervét.
A megújított zajtérkép elérhetősége: http://www.zajterkepek.hu/

60/2019.(VI.20.) számú határozat Zajcsökkentési Intézkedési Tervről

Miskolc MJV Zajcsökkentési Intézkedési Terve 2019

1. melléklet Zajcsökkentési Intézkedési Terv alátámasztó tanulmány

2. melléklet Zajcsökkentési Intézkedési Terv hatósági vélemények

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Bűnmegelőzési Stratégiája (2019-2024.)

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. június 20-i ülésén elfogadta a város bűnmegelőzési stratégiáját
Miskolc Megyei Jogú Város Bűnmegelőzési Stratégia (2021-2026)

Miskolc Megyei Jogú Város Bűnmegelőzési Stratégia Melléklete (2021-2026)

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Szolgáltatástervezési Koncepciójának 2020 évi felülvizsgálata

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 92. § (3) bekezdése előírja, hogy a legalább kétezer lakosú települési önkormányzatoknak a településeken élő szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok érdekében szolgáltatástervezési koncepciót (továbbiakban: koncepció) kell készíteniük.  Ennek tartalmát a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet (továbbiakban: SzCsM rendelet) 111/A. § (5) bekezdése alapján kétévenként felül kell vizsgálni és aktualizálni.  
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a törvényi előírásoknak megfelelően a koncepció legutóbbi felülvizsgálatát 2018. évben végezte el. 

Szolgáltatástervezési koncepció 2020 évi felülvizsgálata

 

Miskolc Megyei Jogú Város Klímaszerződése

Miskolc MJV 2030-ig szóló klímasemlegességi cselekvési terve

Miskolc MJV beruházási terve a 2030-as klímasemlegességért

Miskolc MJV elköteleződései a 2030-as klímasemlegességért

 

Miskolci Állampolgári Részvételi Koncepció

Miskolci Állampolgári Részvételi Koncepció

 

Miskolc Fenntartható Mobilitási Tervének felülvizsgálata (SUMP)

Miskolc Fenntartható Mobilitási Tervének felülvizsgálata (SUMP)

 

Miskolc Megyei Jogú Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégia 2021-2027

Miskolc Megyei Jogú Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégia 2021-2027

 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata TOP Plusz Városfejlesztési Programterv 2021-2027

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata TOP Plusz Városfejlesztési Programterv 2021-2027