Városháza
Önkormányzat

Stratégiák, koncepciók

Integrált Településfejlesztési Stratégia

Feltöltés alatt.

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Összhangban az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet, valamint a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) Helyi Esélyegyenlőségi Programban (továbbiakban: HEP) rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.

Helyi Esélyegyenlőségi Program - Miskolc

Miskolci Zöld Könyv

Miskolc városa felismerte, hogy szükségessé vált egy olyan dokumentum, mely iránymutatásul szolgál a tekintetben, hogyan és milyen elveket kellene integrálni a településrendezési-és fejlesztési folyamatokba, hogy a város által megcélzott fenntartható település képe gyakorlatban megvalósíthatóvá váljon. Ezen iránymutató anyag az ún. Miskolci Zöld Könyv, mely dokumentum vázának megalkotásával a Miskolci Városfejlesztési Kft. bízta meg a Zöldebb Városokért Nonprofit Kft.-t. A dokumentum mint zöldfelület-fejlesztési és döntéshozatali segédeszköz szükségessége a 2011-ben készített a „Miskolc a Zöld Város – A környezeti fenntarthatóság megteremtése” horizontális céljai között (KP-6) is szerepel.

A kiadvány, melynek első ütemben a tartalmát határoztuk meg és a felépítését dolgoztuk ki, egy olyan, elsősorban a várossal foglalkozó szakembereknek és döntéshozóknak szóló tájékoztató és oktató könyv, mely tágabb kontextusba helyezi a környezeti fenntarthatóság városi vetületeit, rávilágítva a zöld városfejlesztés mint városfejlesztési koncepció jelentőségére és szükségességére, s bemutatja annak lehetséges irányait. Valamint kézikönyvként használva, gyakorlati segítséget nyújt abban, milyen tényezőket kell figyelembe venniük a várost érintő tervek, koncepciók, stratégiák készítése és azok gyakorlati megvalósítása során a szakembereknek és döntéshozóknak, ha a tudatos települészöldítés útján járnak. Ezen felül utat mutat a tekintetben, hogy hogyan lehetséges megvalósítani az ehhez szükséges integrált döntési és tervezési folyamatok menedzselését a város napi működése során.

Település Arculati Kézikönyv

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megalkotta a településkép védelméről szóló 44/2017. (XII.22.) rendeletét és a 215/2017. (XII.21.) számú határozatával  elfogadta  a  rendelet  szakmai  megalapozásául  szolgáló Településképi Arculati Kézikönyvet.

Miskolc MJV Településképi Arculati Kézikönyve 1-50 oldal

Miskolc MJV Településképi Arculati Kézikönyve 51-100 oldal

Miskolc MJV Településképi Arculati Kézikönyve 101-150 oldal

Miskolc MJV Településképi Arculati Kézikönyve 150 oldaltól

Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzata

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2004 (VII.6.) sz. rendelete
a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról az alábbi linken érhető el:

Miskolc Építési Szabályzatának megtekintése
Hatályos: 2019.06.25 -től

PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSEK
Keleti Iparterület déli rész partnerségi egyeztetés

Lakossági Hirdetmény

Partnerségi egyeztetés dokumentáció

Miskolc keleti gazdasági területre jóváhagyott településrendezési eszközök

9-2019. (VI.24.) önkormányzati rendelet

43-2019 (VI.20.) sz. határozat

 

Zajcsökkentési intézkedési terv 2019

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. június 20-i ülésén elfogadta a város 2018. évben megújított stratégiai zajtérképére épülő zajcsökkentési intézkedési tervét.
A megújított zajtérkép elérhetősége: http://www.zajterkepek.hu/

60/2019.(VI.20.) számú határozat Zajcsökkentési Intézkedési Tervről

Miskolc MJV Zajcsökkentési Intézkedési Terve 2019

1. melléklet Zajcsökkentési Intézkedési Terv alátámasztó tanulmány

2. melléklet Zajcsökkentési Intézkedési Terv hatósági vélemények