Városháza
Önkormányzat

Rendészeti Bizottság

A bizottság tagjai

Elnök

Szécsényi Marianna

Alelnök

Dr. Nagy Ákos

Képviselő tagok

Deák-Bárdos Mihály

Fodor Zoltán

Szilágyi Szabolcs

Nem képviselő tagok:

Cseh László Sándor

Galyas Szabina

A bizottság feladatai

Véleményezi

  • a közrenddel és közbiztonsággal kapcsolatos előterjesztéseket, valamint az e területen létrehozott alapítványok működését,
  • az Önkormányzat költségvetésének közrenddel, közbiztonsággal összefüggő fejezeteit.

Kapcsolatot tart

  • a Miskolci Városi Rendőrkapitánysággal, a Miskolci Önkormányzati Rendészettel a közrenddel és közbiztonsággal kapcsolatos feladatok tekintetében,
  • a városi polgárőr szervezetekkel, a közrend- és közbiztonság területén működő civil szervezetekkel.

Közreműködik

  • az önkormányzat közrend- és közbiztonsággal kapcsolatos döntések előkészítésében,
  • a lakosság és a közrendvédelmi szervek közötti kapcsolattartásban.

Koordinálja a város közrend- és közbiztonsággal kapcsolatos szerveinek feladatellátást.

Figyelemmel kíséri a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégiában foglalt feladatok alakulását.

Javaslatot tehet a Közgyűlés által alapított kitüntető címek, elismerések adományozására.

A Közgyűlés által átruházott hatáskörök, döntési jogkörök:

  • Jóváhagyja a Miskolci Speciális Felderítő és Mentőcsoportért Közalapítvány Kuratóriumának, illetve Felügyelő Bizottságnak az éves beszámolóit.

A Bizottság dokumentumai

Meghívók
Jegyzőkönyvek