Városháza
Polgármesteri hivatal

Városfejlesztési Főosztály

A Városfejlesztési Főosztály jogi személyisége

A Városfejlesztési Főosztály a Hivatal, közvetlenül a jegyző alá rendelt, önálló jogi személyiséggel nem rendelkező, főosztály szintű belső szervezeti egysége, amelynek feladatait, működését, belső felépítését jelen Szabályzat tartalmazza.

A Városfejlesztési Főosztály irányítása és vezetése

A Városfejlesztési Főosztályt a jegyző közvetlen irányítása mellett a főosztályvezető vezeti.

A Városfejlesztési Főosztály tevékenységi köre

A Városfejlesztési Főosztály az alább részletezett feladatainak teljesítése során közreműködik a városüzemeltetési, beruházási feladatok, illetve a vízügyi, közlekedési és egyéb kommunális igazgatási feladatok ellátásában. Feladata továbbá, hogy a város közszolgáltatást ellátó gazdasági társaságainak tevékenységét szakmai szempontból figyelemmel kísérje, koordinálja, és elősegítse a társaságok és a Hivatal közötti kapcsolattartást.

A Városfejlesztési Főosztály tagozódása

            1. Városüzemeltetési és Műszaki Osztály

       

 

G/6. A Városfejlesztési Főosztály feladatai:

  1. [4]Közreműködik az önkormányzati beruházásokhoz kapcsolódó tervezési programok kiírásában és értékelésében, építészeti koncepciók kidolgozásában.
  2. Támogatja a terület- és településfejlesztéssel összefüggő feladatokat.
  3. Üzemelteti a város digitális térképére épülő térinformatikai rendszerét, melyből külső és belső adatszolgáltatást végez.
  4. Kapcsolatot tart a térinformatikai rendszer fejlesztése, az adatbázis frissítése céljából a külső és belső adatgazdákkal és üzemeltetőkkel.
  5. Ellátja az egyéb hatósági eljárásokhoz kapcsolódó véleményezési, adatszolgáltatási, nyilvántartási feladatokat.
  6. Intézi a környezetvédelemmel kapcsolatos nem hatósági jellegű önkormányzati és államigazgatási feladatokat.
  7. Tájékoztató, tudatformáló munkát végez a környezet- és természetvédelmi területen, szervezi és koordinálja a környezetvédelmi programokat, rendezvényeket, jeles napokhoz kapcsolódó eseményeket.
  8. Ellátja az Önkormányzat bérleményszolgáltatási, valamint az önkormányzati gazdasági társaságok ingatlanértékesítési feladatainak ellátásával összefüggésben keletkezett számlák, a szolgáltatással kapcsolatos elszámolások egyeztetésével összefüggő feladatokat, részt vesz azok Önkormányzatnál történő számviteli megjelenítésében.
  9. Közreműködik a befektetés ösztönzéssel kapcsolatos önkormányzati támogatások elszámolásával, nyilvántartásával kapcsolatos feladatokban.
 

[1] Hatályon kívül helyezte a Közgyűlés 482/2021. (XII.16.) számú határozata. Hatálytalan 2022. január 1. napjától.

[2] Hatályon kívül helyezte a Közgyűlés 482/2021. (XII.16.) számú határozata. Hatálytalan 2022. január 1. napjától.

[3] Hatályon kívül helyezte a Közgyűlés 482/2021. (XII.16.) számú határozata. Hatálytalan 2022. január 1. napjától.

[4] Megállapította a Közgyűlés 482/2021. (XII.16.) számú határozata. Hatályos 2022. január 1. napjától.