Városháza
Önkormányzat

Önkormányzat által elnyert pályázatok

Miskolc város fejlesztési stratégiájának egyik sarkalatos pontja, hogy a Közgyűlés és a város vezetése által elhatározott fejlesztések – illeszkedve a támogatási rendszerek célkitűzéseihez – minél több külső, addicionális forrás bevonásával kerüljenek megvalósításra.

A hazai és külföldi források megszerzéséért komoly verseny folyik, a támogatások felhasználásának sikere pedig jelentős mértékben azon múlik, képes-e az önkormányzat jó minőségű, megalapozott projekteket összeállítani, amelyeken keresztül igénybe tudja venni a támogatásokat, és tényleges eredményeket tud elérni a város fejlődésében.

A jó minőségű projektek elsősorban alapos projekt tervezést, pontos és teljes körű pályázati dokumentáció összeállítást igényelnek, de a folyamatban kiemelkedő szerep jut a megvalósítás fázisának, valamint az abban résztvevő személyeknek. A támogatások felhasználásánál ugyanis nem csak a támogatott projekt milyensége, a pályázati dokumentáció bizonyító ereje és helytállósága a fontos szempont, hanem a felhasználás jogszerűsége, célszerűsége és átláthatósága is.

Miskolc város önkormányzata az elmúlt években és a jövőben is nagy hangsúlyt fektet a sikeres pályázati tevékenységre, hiszen a pályázati rendszer által kínált lehetőségek jelentős fejlődést eredményezhetnek a város életében. Erősítik a meglévő adottságokat és felszámolják azokat az akadályokat, amelyek visszahúzó erőként gátolják az előrelépést.