Városháza
Önkormányzat

TRAM

TRAM: Regionális akcióterv a fenntartható város közlekedéséért  

A Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata részvételével megvalósuló TRAM: Regionális akcióterv a fenntartható város közlekedéséért című projektet az Európai Unió Európai Területi Együttműködéseinek keretében futó INTERREG EUROPE programja (www.interregeurope.eu) finanszírozza.

A projekt keretében 5 ország (Magyarország, Olaszország, Románia, Spanyolország, Svédország) együttműködésével olyan projektet sikerült kidolgozni, amelynek legfontosabb célja, hogy elősegítse a városok és régiók elmozdulását az alacsony szén-dioxid kibocsátású, versenyképes gazdaság felé, illetve hozzájáruljanak az Európai Unió Fehér Könyve (http://vsz.hu/images/melleklet/feherkonyv.pdf), az Urban Agenda (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1924_hu.htm) és az EU 2020 Stratégia megvalósításához (http://ec.europa.eu/europe2020/index_hu.htm).

A projekt keretében megvalósuló tapasztalatcsere segíti a döntéshozók kompetenciáinak javítását, az együttműködést a különböző szakterületek között, valamint a releváns érintettek bevonását. A projekt gyakorlati célja a fenntartható közösségi közlekedésre vonatkozó – összességében mintegy 142 millió euró összköltségű és a strukturális alapokból finanszírozandó – 5 helyi akcióterv elkészítése, szakértők általi elfogadása, valamint a tapasztalatok beépítése a partnerek helyi közösségi közlekedés-szabályozási és irányítási rendszerébe.

A projekt szakmai fókusza

Európa városai számos környezeti kihívással találkoznak, melyek közül a légszennyezettség különösen erősen kapcsolódik a városi közlekedéshez. A környezeti szempontból fenntartható városi közlekedés kialakítását helyezik középpontba a projekt partnervárosai közlekedési intézkedéseik kialakításakor, informatikai megoldásokkal kombinálva és ennek további erősítését célozza a projekt. Az 5 projektpartner helyi közlekedési rendszereinek fejlesztésével és a helyi közlekedési szabályozásokba beépíthető intézkedésekre vonatkozó szakembereik tapasztalatcseréjével a TRAM projekt hozzájárul a versenyképes, erőforrás-hatékony és alacsony széndioxid kibocsátást célzó európai közlekedési rendszer erősítéséhez.

A TRAM projekt fókuszában a partnerek kezelésében lévő, elsősorban a Strukturális Alapokból származó pénzügyi eszközökből a fenntartható közösségi közlekedés fejlesztésére fordítandó projektek állnak. A projekt időtartama alatt a helyi szakmai szervezetek és az önkormányzatok bevonásával nemzetközi tanulási folyamat valósul meg – elsősorban tapasztalatcsere révén - az alábbiak szerint:

 • Közlekedési szabályozások.
 • A városi térségekben jelentkező emisszió-intenzív közlekedési módok iránti kereslet csökkentését célzó intézkedések és akciók egy kevésbé szennyező és hatékonyabb közlekedési rendszer kialakítása érdekében.
 • Innovatív közlekedési megoldások városi környezetben.
 • Az okos technológiák és innovatív közlekedési megoldások felhasználását célzó műszaki megoldások, amelyek a városi közlekedési tervezés alapjául szolgálnak.
 • Alacsony széndioxid-kibocsátású és zöld közlekedés (fejlett járművek és üzemanyagok).
 • A zéró vagy alacsony széndioxid kibocsátású közösségi és magán közlekedési projektek és technológiák, megújuló üzemanyagok, elektromos járművek, környezetbarát személy és teherszállítási módok bemutatása.

Projekt költségvetés

 • Marche Régió (Olaszország): 426.852€
 • Andalúzia Regionális Kormányzat (Spanyolország): 251.436€
 • Blekinge Régió (Svédország): 289.902€
 • Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata: 173.498€
 • Észak-Nyugat Román Régió Fejlesztési Ügynökség: 122.390€

A projekt ütemezése

 1. fázis: 2016. április 1. – 2019. március 31.
 2. fázis: 2019. április 1. – 2021. március 31.

A projekt az Interreg Europe Program 85%-os támogatásával valósul meg, amelyet Magyarország 10%-os társfinanszírozással egészít ki, valamint Miskolc város 5%-os saját forrást biztosít.

Partnerek

 • Vezető partner: Marche Régió (Olaszország), Európai Politikák és Területi Együttműködési Osztály (Marche Region - European Policies and Territorial Cooperation Department)
 • Andalúzia Regionális Kormányzat (Spanyolország), Közlekedési Általános Igazgatóság (Andalucia Regional Government, General Directorate for Mobility)
 • Blekinge Régió (Svédország), (Region Blekinge)
 • Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
 • Észak-Nyugat Román Régió Fejlesztési Ügynökség (North-West Regional Development Agency)

Aktualitások

Az első fázisban megtörténtek a tapasztalatcserék és a jó gyakorlatok kiválasztása. Ezek alapján minden partner, szakértők bevonásával, elkészítette a Fenntartható közlekedésfejlesztési akciótervét, amelyet a program irányító testülete elfogadott.

Jelenleg az akcióterv megvalósításán és annak nyomon követésén dolgoznak a projektben résztvevők. Valamint az első fázisban megtakarított projekt költségek terhére egy un. pilot akció végrehajtása is elkezdődött Miskolcon, amely egy spanyol jó gyakorlaton alapul

.


További információ a projektről