Városháza
Önkormányzat

Dokumentumtár

TALÁLATOK (8465 db)
2007. 03. 01. Önkormányzati közlöny
2007. 03. 01. Közgyűlési jegyzőkönyv
2007. 01. 29. Közgyűlési meghívó/előterjesztések
J A V A S L A T a CINE – MIS Moziüzemi Szolgáltató Kht. Felügyelő Bizottsági tagjai megválasztására
(PDF) 78 KB
Javaslat a háztartási célú, távhő előállítással kapcsolatos gázenergia felhasználás szociális támogatási rendszerének megváltoztatása miatti lakossági díjtételek megállapítására
(PDF) 193 KB
Előterjesztés - Gyermekvédelmi koncepció
(PDF) 365 KB
Javaslat a Miskolc Fövényszer u .35.sz alatt működő Napközi Otthonos Óvoda név felvételéhez
(PDF) 80 KB
Javaslat iskolai körzetek felülvizsgálatára
(PDF) 112 KB
Javaslat az Önkormányzat által adományozott címek és díjak odaítélésére létrehozott Kuratórium megválasztására
(PDF) 121 KB
Javaslat a Településszerkezeti Terv módosítására és Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 21/2004. (VII.6.) számú rendelet módosítására
(PDF) 93 KB
Javaslat a multifunkcionális kulturális központ elektroakusztikai rendszerének beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatására
(PDF) 81 KB
Javaslat a közgyűlés 2007. I. félévi munkatervére
(PDF) 124 KB
Tisztségviselői beszámoló
(PDF) 94 KB
Javaslat Az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről szóló rendelet megalkotására
(PDF) 171 KB
Javaslat Az Önkormányzat vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti rendelkezési és tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól, a vagyongazdálkodás rendjéről, valamint a vagyonkimutatási rendszer kialakításáról szóló 1/2005. (II.10.) sz. rendelet módosítására
(PDF) 89 KB
2007. 01. 29. Önkormányzati közlöny
2007. 01. 29. Közgyűlési jegyzőkönyv
2006. 12. 31. Támogatási szerződések
2006. 12. 14. Önkormányzati közlöny