Városháza
Önkormányzat

Szilágyi István Levente

Miskolci Közlekedési Vállalat Rt. elnök-igazgatója

Miskolc Város Díszpolgára
2016. évi kitüntetett

Szilágyi István Leventét szakmai pályafutása és közéleti tevékenysége méltóvá teszi Miskolc Város Díszpolgára kitüntető címre

Önélatrajzi adatok / egyéb leírások:

Szilágyi István Levente kezdő mérnökként lépett be a Miskolci Közlekedési Vállalat kapuján. Akkor még ő sem gondolta, hogy több mint három és fél évtizedet tölt itt és a szakmai ranglétrát végigjárva, a cég elsőszámú vezetője lesz.

1943. április 6-án született Kassán. Édesapja ötven éven keresztül szolgált református lelkészként, édesanyja OTP-alkalmazott volt. Öccse, Szabolcs a megyei kórház általános sebész főorvosa, húga, Ildikó vegyi gépészmérnök, a MIHŐ alkalmazottja tervezőmérnökként. A Palóczi Utcai Általános Iskolában jól megfért nála a tanulás és a sport, főleg asztaliteniszben volt sikeres. A sport szeretete mindig meghatározó volt életében, a mai napig rendszeresen sportol. A Földes Ferenc Gimnáziumban elsősorban a matematika tartozott kedvenc tárgyai közé, így szinte törvényszerű volt, hogy érettségi után a Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemen folytatta. Gépgyártás-technológus szakon végzett és gépészmérnöki diplomát szerzett 1967-ben.

Üzemmérnökként kezdett első munkahelyén, ahol technológusi–energetikusi–műszaki előkészítő feladatokat látott el. Alig egy év múlva a vállalati komplex nagyberuházásként induló forgalmi és műszaki telep előkészítésében vett részt, majd újabb egy év elteltével beruházási és műszaki-fejlesztési csoportvezető lett. Pár évvel később a Beruházási és Műszaki-fejlesztési Osztály vezetését bízták rá. A nemcsak műszaki felkészültséget, hanem pénzügyi és gazdasági feladatokat jelentő beosztás ellátásához tovább képezte magát, beiratkozott a Közgazdaság-Tudományi Egyetem mérnök-közgazdász szakára, ahol 1974-ben közgazdász-mérnök oklevelet szerzett. 1974-ben nevezték ki a Fejlesztési és Üzemfenntartási Osztály élére, ahol a járműveken túl az épületek, a villamosvasúti pálya, a technológiai berendezések fenntartásával is foglalkozott. 1977. június 1-jétől lett a vállalat forgalmi főosztályvezetője. Miután ilyen irányú szakképesítéssel nem rendelkezett, beiratkozott a Budapesti Műszaki Egyetem Közlekedésmérnöki Karára, ahol három évvel később közúti–forgalomszervezési szakmérnöki oklevelet szerzett.

Miskolc város tömegközlekedésének irányítása, szervezése, fejlesztése, ellenőrzése lett a feladata. Közel másfél évtizeden keresztül töltötte be ezt a felelősségteljes munkakört, majd 1991-ben pályázat útján a vállalat igazgatója lett. Amikor a Miskolci Közlekedési Vállalat 1994-ben Rt.-vé alakult, őt bízták meg az elnök-igazgatói poszt betöltésével, és ezt a megbízatást 1999-ben újabb öt évre meghosszabbították.

Szilágyi István mindig aktív közéleti tevékenységet folytatott. Jelenleg a Tetemvári Református Egyházközség főgondnoka, a Jókai Általános Iskola Iskolatanácsának, a Regionális Civil Központi Alapítványnak és a BOKIK Etikai Bizottságának elnöke. Már 1975. óta részt vesz a Közlekedéstudományi Egyesület Megyei Szervezetének munkájában, korábban titkára volt, most társelnöke. Tagja a karitatív tevékenységéről városszerte közismert Lions Klubnak. A Közlekedés Kiváló Dolgozója, eddigi tevékenységét a közlekedéssel kapcsolatos valamennyi szakmai kitüntetéssel elismerték, ezek közül talán a Széchenyi Plakettra a legbüszkébb. 2002-ben Miskolc város Nívódíjával ismerték el a város közlekedéséért végzett munkáját.

Eseményekben és sikerekben gazdag pályafutásáról így vélekedik Szilágyi István: „A családi miliő, a református lelkész édesapámtól kapott útravaló meghatározó szerepet játszott életemben. Mindig motivált a környezetem, a körülöttem lévő emberek és a saját magam boldogulása. Emiatt mindig olyan kompromisszumot kellett találnom, amellyel a dolgokat megoldani lehet, nem pedig halogatni. Mindig döntésképes voltam, erre a különböző beosztásokban szükségem is volt. A siker titkát talán abban tudnám összefoglalni, hogy a lehetőségek közül mindig ki tudtam választani az ésszerűt, a holnapnak is megfelelőt”. Nagy szerepet játszott mindebben a már három évtizede hűséges társ, Nagy Ilona szakközgazdász, aki 1972-től 1991-ig ugyancsak a Miskolci Közlekedési Vállalatnál dolgozott, ma könyvvizsgáló.