Városháza
Önkormányzat

Dr. Kocziszky György

Társadalomtudományi Kutató Központ vezetője

Miskolc Város Díszpolgára
2016. évi kitüntetett

Dr. Kocziszky György a városban kifejtett szakmai és közéleti munkásságáért méltó Miskolc Város Díszpolgára kitüntető címre

Önélatrajzi adatok / egyéb leírások:

Dr. Kocziszky György gépészmérnök, gazdasági mérnök, egyetemi tanár, a Miskolci Egyetem tanára, a Monetáris Tanács tagja. Fő kutatási területei az európai integráció gazdaságtana, a regionális gazdaságtan és a növekedés- és fejlődéselméletek. Budapesten született, 1949. június 7-én, polgári családba. 1951. júliusában a Rákosi-rendszer szüleivel, nagyszüleivel egyetemben osztályidegenként kitelepítette a Jászság egyik tanyájának kis földes szobájába. Az ott eltöltött évek mégis pozitívan járultak hozzá személyiségének formálásához. Általános iskoláját követően tanulmányait már a fővárosban a József Attiláról elnevezett Gépipari Technikumban, majd 1967-1972. között a Nehézipari Műszaki Egyetemen Miskolcon folytatta. Miskolc lett az igazi otthona. Feleségével, családjával több, mint 4 évtizede gazdagítják városunkat. Tanulmányainak befejezését követően bent maradt az Egyetemen, ahol a szokásos egyetemi pályát járta be (tanársegéd, adjunktus, docens, 1994-től egyetemi tanár, 1996-2012. között tanszékvezető, 2000-2014. között intézetigazgató, 1991-1997. között rektorhelyettes, 2006-2014. között a Gazdaságtudományi Kar dékánja). 2014-től a Társadalomtudományi Kutató Központ vezetője. 2011. év óta tagja a Monetáris Tanácsnak, a közgazdász szakma tekintélyes tagja, itthon és határainkon kívül is jegyzett szakember. Tudományos teljesítményét jelzi a magyar és idegen nyelven megjelent közel 100 könyve, könyvfejezete.  Bár számos egyetem vendégprofesszora volt már szerte a világon, Kolozsvártól Indiáig, hűségesen ragaszkodik Miskolchoz. Számos egyetemi és hazai, valamint nemzetközi szervezet kitüntetése (pl. az Ukrán Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagsága, az Osztrák Köztársaság Nagykeresztje) mellett 2014-ben a városban kifejtett szakmai és közéleti munkásságáért a miskolci keresztény értelmiségiek civil díját, a Kartal-Veczán díjat is kiérdemelte. Munkával és odafigyeléssel szűkebb pátriája, Miskolc ügyeit soha nem téveszti szem elől. Hosszú ideje szolgálja a miskolci és országos evangélikus közéletet is. Amikor a Kossuth Lajos Gimnáziumot – Veczán Pál esperes kezdeményezésére – 15 évvel ezelőtt Miskolc városa az Evangélikus Egyháznak átadta, Veczán Pál és most már az iskola mellé is állt, ebben a feladatban is: a több évtizedes szünet után segített a Miskolcon újrainduló evangélikus oktatás anyagi, technikai feltételeinek megteremtésében. A Monetáris Tanácsba történt beválasztásáig elnöke volt az iskola Igazgató Tanácsának. Annak ellenére, hogy nem tősgyökeres miskolci, mindenki a legnevesebb kortárs miskolciak között tiszteli.