Városháza
Önkormányzat

Dr. Kiss János István

ny. osztályvezető főorvos, címzetes egyetemi tanár

Miskolc Város Díszpolgára
2009. évi kitüntetett

Dr. Kiss János István betegközpontú gyógyítói, magas színvonalú egészségügy-szervezői, kiemelkedő tudományos és iskolateremtő munkássága miatt méltó a Miskolc Város Díszpolgára kitüntető címre.

Önélatrajzi adatok / egyéb leírások:

A magyar sebésztársadalom legkiválóbb tagjainak egyike, Prof. Dr. Kiss János István, a szatmári végeken (Fülpös) született 1938. június 8-án. Onnan került a debreceni Református Kollégiumba, majd az orvostudományi egyetemen tanult, ahol „summa cum laude” diplomával fejezte be tanulmányait. Az egyetem II. Sz. Sebészeti Klinikáján kezdte működését, ahol 1962 és 1984 között dolgozott, 1979-től egyetemi docensként. Közben 1975-ben az orvostudomány kandidátusa tudományos fokozatot szerzett.

Miskolcra 1985-ben került, a Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Általános Sebészeti és Mellkas-sebészeti Osztály élére. Kimagasló érdemeket szerzett a mellkas-sebészet megszervezésében, gyakorlati és tudományos munkásságát nemzetközi szinten is elismerték. Osztályát a nagy magyar sebész, Balassa János szellemében vezette, melynek alapelve: másoknak, nem önmagunk élni.

Vallomása szerint „amelyik sebész a szenvedő beteg mellett nem képes elfelejteni legalább néhány percre, hogy sebész, az nem igazán ember.” Kiss János István személyes példájával honosította meg ezt az empatikus magatartást, miközben életeket mentett, részese volt a sebészek hazai és nemzetközi tudományos világának.

Tanulmányokat, könyvfejezeteket írt, szerkesztőbizottsági tagja volt több szakmai folyóiratnak. Számos kitüntetéssel elismert gyógyító munkáját ma, nyugdíjazása után is végzi.
A díszpolgári cím adományozásával a város a példamutató orvosi és iskolateremtő tevékenységet ismeri el.