Városháza
Önkormányzat

Dr. Deák Gábor

nyugalmazott igazgató, presbiter

Miskolc Város Díszpolgára
2014. évi kitüntetett

Dr. Deák Gábor nyugalmazott igazgató, presbiter, Miskolc művelődésének, odaadó oktató-nevelő munkájának elismerése a Díszpolgári cím.

Önélatrajzi adatok / egyéb leírások:

Dr. Deák Gábor a Berzeviczy Gergely Szakközépiskola és Szakiskola nyugalmazott igazgatója, évtizedeken át a Miskolc-Avasi Református Egyházközség presbitere, 2005-ig gondnoka.
1919. január 20-án született Besztercén, Erdélyben. Szülei mindketten pedagógusok voltak. Trianon után édesapja nem akart hűséget fogadni a román hatalomnak, így el kellett hagyniuk Erdélyt. 1921-ben költöztek Túrkevére, ott végezte elemi iskolát. 1929-ben a mezőtúri gimnáziumba nyert felvételt, 1930-ban Miskolcra költöztek és tanulmányait a Miskolci Református Főgimnáziumban folytatta, majd gimnáziumi tanulmányainak utolsó két évét Sárospatakon fejezte be, ott érettségizett 1937-ben.
Édesapja lelkészi pályára szánta, de tanulmányaihoz külső anyagi támogatásra volt szükség. Kolozsváron sikerült egyházi tanulmányi támogatást elnyerni, így tanulmányait ott kezdte meg. 1939 szeptemberében a románok már nem engedték be, így a harmadik évfolyamtól tanulmányait a Debreceni Hittudományi Egyetemen folytatta. Az első lelkészképesítő vizsgát követően Erdélyben lett szórványlelkész kis településeken, közben készült a doktori fokozatra filozófiából, pedagógiából és lélektanból. 1943 júniusában „Summa cum laude” minősítéssel doktorált.
A háború idején lelkészként sem tudta elkerülni a katonaságot, 1944 júliusában Pécsre hívták be, ahol tábori lelkészi tanfolyamot végzett, majd Esztergomba vezényelték tábori kórházba. A háború után egy ideig Esztergomban maradt lelkészként.
1946 szeptemberétől Miskolcra, a megyei Szabadművelődési Felügyelőség titkárának nevezték ki, s ettől az időtől miskolci munkálkodása töretlen. 1947-ben megszerezte korábban félbemaradt tanári diplomáját. 1949 szeptemberétől a miskolci Kereskedelmi Iskola tanára lett, amely később a Berzeviczy Gergely Szakközépiskola és Szakiskola nevet vette fel. Az iskola igazgatójának 1967 augusztusában nevezték ki, és ezt a tisztet egészen 1979. december 31-én történt nyugdíjazásáig töltötte be. Tanárok, diákok, felnövekvő nemzedékek emlékeznek rá tisztelettel és megbecsüléssel.
A tanítás mellett a kultúrában és a művelődésben is igyekezett munkálkodni. A TIT egyik alapítója és titkára volt  1953-ban.
Munkássága hosszú évtizedekre meghatározta a Berzeviczy Gergely Szakközépiskola és Szakiskola mindennapjait éppen úgy, mint Miskolc Város művelődésének és kulturális életének gazdagítását. Számtalan előadást tartott és publikációt írt. Miskolc város történetének és kulturális életének az egyik legjobb ismerője. Ma 95 évesen is teljes szellemi frissességgel és nagy odaadással beszél erről a múltról. Évtizedek során át munkájának és erőfeszítéseinek megbecsüléseként díjak, címek és elismerések sokaságát kapta.