Városháza
Önkormányzat

2020.12.12. - Döntéskérő indítvány telepítési tanulmányterv és Miskolc Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének, Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 21/2004. (VII. 6.) önkormányzati rendeletének módosításához kapcsolódó településrendezési és tervezési szerződés jóváhagyására, valamint a Miskolc 23365/43 hrsz.-ú ingatlan, a DAM észak-keleti részének kiemelt fejlesztési területté nyilvánítására

Közgyűlési meghívó/előterjesztések
2020. december 12.