Városháza
Önkormányzat

2020.12.01. - Döntéskérő indítvány a Miskolc Holding Zrt. Felügyelőbizottsága 2020. szeptember 29-én kelt 1. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Ügyrendjének jóváhagyására

Közgyűlési meghívó/előterjesztések
2020. december 01.