Közérdekű 2022. december 16.
Zárultak a közösségi események a “Városrészi együtthatók” projektben

Több mint tízezer fő vett részt azokon a közösségi eseményeken, programokon 2018. december és 2022.november között, melyeket Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény szervezett a város több pontján a „Városrészi Együtthatók ” című, TOP-6.9.2-16-MI1-2017-00001 azonosítószámú projekt keretében.

A projekt alapvető célkitűzése volt, hogy a településrészek közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztése megtörténjen, a közösségi szerepvállalás és a helyi identitás erősödjön. A projekt keretében közösségfejlesztési folyamatok, szabadidős, bűnmegelőzési, közbiztonsági és közlekedésbiztonsági programok valósultak meg a város különböző pontjain. A projekt támogatta a már meglévő helyi közösségeket, valamint támogatta új közösségek létrejöttét. A 2018 decemberében indult közösségi programokon több mint 18.000 fő vett részt. A programok tervezésénél figyelembe vettük a lakossági igényeket, a programok típusa szerteágazó volt, minden korosztály megtalálhatta a számára megfelelő, hozzá közel álló programokat. Néhány példa: a lakóknak lehetőségük volt többek között becsatlakozni helytörténeti előadásokba, kiállításokba, részt vehettek társasjáték klubon és kézműves programokon, elmondhatták véleményüket a városbeszélgetéseken, részvételi fórumokon, bekapcsolódhattak szabadidős és sporteseményekbe. A programokat bárki térítésmentesen vehette igénybe. A programok Diósgyőrben, a belváros több pontján, az Avason, Martin-kertváros és Szirma, valamint a Szentpéteri kapu városrészben valósultak meg.

A projektet az Európai Szociális Alap és hazai központi költségvetés 100% vissza nem térítendő támogatással finanszírozta, a projekt összköltsége 180.000.000 Ft volt.

A projekt megvalósításáról egy összegző dokumentum is készül, mely a projekt teljes fenntartási időszakában elérhető a projekt számára létrehozott aloldalon: Városrészi együtthatók | Miskolc Megyei Jogú Város

Csatolmányok

Hivatkozások