Városinformáció 2022. június 24.
Településszerkezeti Terv és Építési Szabályzat módosítása a volt Erzsébet fürdő ingatlanra

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, Miskolc Megyei Jogú Város településrendezési eszközeinek módosítását kezdeményezi, a volt Erzsébet fürdő 2413 hrsz-ú ingatlanra, az emeleteken lakóház a földszinten iroda és vendéglátás funkciók céljára. A településrendezési eszközök módosítása, a (Vk) központi vegyes zóna területfelhasználásnak (Vt) településközpont vegyes zónára történő változtatásáról szól.

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet 4.§ (2) bekezdés alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Budapest Főváros Kormányhivatala Építési és Örökségvédelmi Főosztály a településrendezési eszközök módosításához környezeti vizsgálat készítését szükségesnek tartotta. Ezt a Miskolc Megyei Jogú Város az alábbi indokok alapján nem fogadta el.

A településrendezési eszközök módosítása során az alapvető vegyes területfelhasználás nem változik, csak azon belül a (Vk) központi vegyes zóna módosul (Vt) településközpont vegyes zónára, ami annyiban jelent változást, hogy a lakófunkció nincs korlátozva a területen. Ez a változás sem a Szinva-patakra sem a műemléki környezetre nem eredményez többlet kockázatot. Az ügyben hozott Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesterének 105/2022.(VI.17.) határozata a következő linken https://sds.miskolc.hu/index.php/s/pbrzi9rL35YgGSD megtekinthető.