Közérdekű 2022. december 01.
Tájékoztatás kormányzati igazgatási szünet időtartama alatti feladatellátásról

Tájékoztatom, hogy a kormányzati igazgatási szünet elrendeléséről és a kormányzati igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 369/2022. (IX.29.) Korm. rendelet szerinti kormányzati igazgatási szünet (a továbbiakban: szünet) időtartama alatt - 2022.12.22- 2023.01.06. – az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok járási (fővárosi kerületi) hivatalainak foglalkoztatási, munkaerőpiaci feladatokat ellátó szervezeti egységeiben (a továbbiakban: foglalkoztatási osztályok) a munkavégzés várhatóan teljes körűen szünetel.

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. tv. és a veszélyhelyzet ideje alatt szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel, az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyek foglalkoztatásával és juttatásaival kapcsolatos egyes szabályokról, valamint a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX tv. végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI.9) kormányrendelet módosításáról szóló 106/2022. (II. 16.) kormányrendelet szerinti feladatok szünet miatti végrehajtásához kapcsolódóan, az alábbi tájékoztatást nyújtom.

A szünet nem érinti az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságot, a menekültügyi eljárás keretében menedékesként elismerésüket kérők esetében a menekültügyi hatóságnál a döntéshozatal folyamatos. A menedékes személyek részére a menekültügyi hatóság által folyósított támogatás esetében előrehozott számfejtés nincs, december hónapra járó támogatás utalása a megszokott időpontban – 2023. január 15. napjáig – történik

Az ügyfelek részére előírt jelentkezési időpontok ütemezése során az alábbi szempontokat szükséges figyelembe venni:

- A foglalkoztatási osztály által folyósított rendszeres létfenntartási támogatásban részesülő személyeknek az előrehozott számfejtés előtti, december havi időpontban szükséges megjelenni.

- A menekültügyi hatóság által folyósított rendszeres létfenntartási támogatásban részesülő menedékes személyeknek az igazgatási szünet előtti decemberi időpontban, tehát legkésőbb 2022. december 21. napján szükséges eleget tenniük havi jelentkezési kötelezettségüknek.

- Az álláskeresőként regisztrált ügyfelek esetében az igazgatási szünet időtartamát figyelembe véve szükséges szervezni a visszahívásokat.

A folyamatban lévő ügyek esetében a szünet időtartama nem számít bele a kormányzati igazgatási szervek előtt folyó hatósági és egyéb eljárások ügyintézési határidejébe, ugyanakkor a kérelmek előterjesztésére a szünet időtartama alatt a foglalkoztatási osztályokon nem lesz lehetőség. Javasolt az ügyfeleket az elektronikus ügyintézési felületekre irányítani, használatára bíztatni (pl. e-papír).

Személyes ügyintézés keretében a kérelmek – ideértve a 16. éven aluli menedékes személyek első megjelenésének dokumentálását is – a szünet időtartama alatt működésre kijelölt kormányablakok bármelyikében benyújthatók lesznek, amelyeket a kormányablakban befogadnak és továbbítanak lakó/tartózkodási/szálláshely szerinti foglalkoztatási osztály részére. Ezzel teljesül az a közös szándék, hogy a foglalkoztatási osztályok feladatellátásának szünetelése miatt az ügyfelek hátrány ne érje (a véglegesen kijelölt nyitva tartó kormányablakok listájáról a Miniszterelnökség nyújt a későbbiekben tájékoztatást.)

 

Csatolmányok