Hirdetmény 2020. március 13.
Tájékoztatás Interneten keresztül is intézhető ügyekről

Veszélyhelyzetet hirdetett szerdán a kormány a világjárvánnyá nyilvánított koronavírus-fertőzések miatt, és az újabb megbetegedések megelőzése érdekében több intézkedést is hozott. Ezekkel összhangban Miskolc polgármestere arra kérte a miskolciakat, hogy ügyeiket lehetőleg csak olyan esetekben intézzék személyesen az önkormányzati ügyfélszolgálatokon, amelyek feltétlenül igénylik a személyes megjelenést. Minden egyéb esetben éljenek a papíralapú, illetve elektronikus ügyintézés biztosította lehetőségekkel. A miskolc.hu felületen közzétett, ÁNYK nyomtatvány, vagy e-papír szolgáltatás igénybevételével, elektronikusan intézhető ügyek a következők:
 

 • A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegésével kapcsolatos eljárás
 • Állattartás, állatvédelem
 • Anyakönyvi okirat kiállítása (házassági, halotti, születési)
 • Behajtási engedély
 • Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos eljárás
 • Belterületbe vonás
 • Birtokvédelmi ügyek
 • Díj megfizetésének igazolása
 • Egyéb beadvány
 • Elővásárlási jogról történő nyilatkozat megkérése
 • Előzetes szakhatósági állásfoglalás kérése
 • Építési tilalom törlése
 • Fiatalok önálló életkezdési támogatása
 • Gyógyszertámogatás
 • Hagyatéki ügyek
 • Haláleset anyakönyvezése
 • Hatósági bizonyítványok kiállítása lakcímrendezési eljárásokhoz
 • Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
 • Házszám megállapítása
 • Ifjúságvédelmi támogatás
 • Ingatlanközvetítés, ingatlanvagyon-értékelés és - közvetítés engedélyezési eljárása
 • Kártalanítási igény kizárás bejegyzés törlése iránti kérelem
 • Kártalanítási kérelem
 • Kérelem gyermekétkeztetés térítési díj kedvezményének megállapításához
 • Kérelem kapubehajtó létesítéséhez szükséges hozzájárulás iránt
 • Kérelem közterület felbontásához
 • Kérelem tulajdonosi és/vagy kezelői hozzájáruláshoz
 • Keresetlevél beterjesztése jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben
 • Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtása
 • Közterület-foglalás
 • Lakásfenntartási támogatás
 • Menetrend szerinti helyi tömegközlekedés igénybevételéhez biztosított támogatás
 • Működési engedély iránti kérelem eljárása
 • Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás engedélyezési eljárása
 • Piacok fenntartóinak, vásárok rendezőinek, bevásárlóközpontok üzemeltetőinek nyilvántartásba vétele, hatósági ellenőrzése
 • Rendezvénytartási ügyek
 • Rendkívüli települési támogatás
 • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
 • Szálláshelyek üzemeltetése szálláshely-üzemeltetési bejelentéssel kapcsolatos eljárás
 • Személyes nyilatkozat
 • Születési támogatás
 • Társasházak feletti törvényességi felügyeleti eljárás megindítása
 • Telepengedélyezési eljárás
 • Településképi bejelentés iránti kérelem
 • Településképi véleményezés iránti kérelem
 • Törzsvagyonból kivonás kérelem
 • Üzletek éjszakai nyitva tartása
 • Változásbejelentő lap


További információk:  https://www.miskolc.hu/varoshaza/adougyek/ugyleirasok

Hivatkozások