Városháza
Polgármesteri hivatal
Állás 2021. szeptember 21. • Lejárt
Pályázati kiírás városrendezési ügyintéző munkakör betöltésére

 

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Városrendezési ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3525 Miskolc, Városház tér 8.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Közreműködik a városfejlesztési feladatok előkészítésében. Ellátja az önkormányzati beruházások és felújítások előkészítési feladatait. Közreműködik a parképítési, zöldfelület kialakítással kapcsolatos tervek egyeztetésében (építési tervek, közterület bontások), valamint a parkfenntartással és parkrekonstrukciókkal kapcsolatos munkák előkészítésében. Zöldfelületi rendszerrel kapcsolatos kommunikáció előkészítése. Fa- és cserjepótlások szakmai felügyelete. Együttműködik a környezet- és természetvédelmi feladatokat ellátó egyéb hatóságokkal, önkormányzatokkal, társadalmi és egyéb szervezetekkel. Lakossági megkeresésekkel kapcsolatos szakmai állásfoglalások szolgáltatása. Közreműködik a feladatkörébe tartozó közgyűlési, bizottsági előterjesztések, tájékoztatók, beszámolók, egyéb szakmai anyagok előkészítésében.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Egyetem, vagy főiskola, felsőoktatásban szerzett kertészmérnök, tájépítészmérnök, természetvédelmi mérnök, településmérnök szakcsoportba tartozó szakképzettség,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

•         Felhasználói szintű MS Office irodai alkalmazások, AutoCAD, térinformatikai programok ismerete,

•         Dendrológiai ismeret.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Weblap szerkesztési ismeretek.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Részletes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint.

•         Motivációs levél.

•         Érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kttv. 42.§ alapján (köztisztviselők részére) vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte.

•         Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.

•         A pályázó nyilatkozata vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához.

•         A pályázó nyilatkozata, amelyben hozzájárul, hogy pályázati anyagát a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék, illetve abba beletekinthessenek.

•         A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kttv. 85-87. §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 5.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (3525 Miskolc, Városház tér 8. Humánerőforrás Osztályra 2 megegyező példányban). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 403.127-0/2021, valamint a munkakör megnevezését: Városrendezési ügyintéző.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság, www.kozigallas.gov.hu (2021. szeptember 21.)

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az adatkezelés célja: a tisztségre megfelelő pályázó kiválasztása, az adatkezelés jogalapja: EU 2016/679. számú rendelet 6. cikk 1) bekezdés a) pontja alapján az érintett magánszemély hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama: sikeres pályázó kiválasztását követő 30. nap. Ezt követően a sikertelen pályázati anyagok visszaküldésre kerülnek. A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatást eredménytelennek nyilvánítsa.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.miskolc.hu honlapon szerezhet.

 

Csatolmányok