Városháza
Polgármesteri hivatal
Állás 2019. május 16. • Lejárt
Pályázati kiírás rendezvényszervező referens munkakör betöltésére

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
Rendezvényszervező referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3525 Miskolc, Városház tér 8.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Városi rendezvények szervezése és lebonyolítása. A kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátása, aktív részvétel a rendezvényeken. Feladataihoz kapcsolódó beszámolók, riportok és prezentációk készítése. Kapcsolattartás a szakmai partnerekkel, az önkormányzat érdekkörébe tartozó gazdálkodó szervezetekkel. A szakmai vezető munkáját érintő támogatási feladatok elvégzése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Főiskola,

•         Rendezvényszervezésben - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

•         Középfokú aktív angol nyelvtudás

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Részletes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint megadott formátumban.

•         Motivációs levél.

•         Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.

•         Érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kttv. 42.§ alapján, vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte.

•         A pályázó nyilatkozata vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához.

•         A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kttv. 85-86. § szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.

•         A pályázó nyilatkozata, amelyben hozzájárul, hogy pályázati anyagát a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék, illetve abba beletekinthessenek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (3525 Miskolc, Városház tér 8. Szervezetmenedzsment Osztály - HR Csoport). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 116.583-0/2019, valamint a munkakör megnevezését: Rendezvényszervező referens.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság, www.kozigallas.gov.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.miskolc.hu honlapon szerezhet.

Csatolmányok