Városháza
Polgármesteri hivatal
Állás 2023. február 21. • Lejárt
Pályázati kiírás műszaki ügyintéző munkakör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében

Műszaki ügyintéző

munkakör betöltésére.

 

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  A Vagyongazdálkodási Osztályon, az Önkormányzati tulajdonú, Miskolc Holding Zrt. hasznosítási, üzemeltetési feladatkörébe nem tartozó vagyonelemek tekintetében birtokbaadási, birtokbavételi eljárásokban az Önkormányzat képviselete, közműszolgáltatók előtti eljárásokban az Önkormányzat, mint tulajdonos képviselete. Önkormányzati tulajdonú, vagy bérelt ingatlanok üzemeltetésével összefüggésben a Vagyongazdálkodási Osztályra érkező számlák műszaki alátámasztó dokumentumainak vizsgálata, a számlák műszaki teljesítési igazolása. Önkormányzati tulajdonú, nem üzleti vagyoni körbe tartozó ingatlanok több használó esetén szükséges rezsiköltség megosztásának kidolgozása, ellenőrzése. Önkormányzat által bérelt ingatlanrészek tekintetében a rezsiköltség megosztás ellenőrzése. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosításával összefüggő műszaki kérdésekben állásfoglalás készítése, a hasznosítás műszaki folyamatának menedzselése. A foglalkoztatás jellege teljes vagy részmunkaidő.

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Betöltendő állás jogviszonya:  Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
Határozatlan, 40 óra, Általános (hivatali), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:  Miskolc

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  A tisztségre megfelelő pályázó kiválasztása, az adatkezelés jogalapja: EU 2016/679. számú rendelet 6. cikk 1) bekezdés a) pontja alapján az érintett magánszemély hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama: sikeres pályázó kiválasztását követő 30. nap. Ezt követően a sikertelen pályázati anyagok visszaküldésre kerülnek. A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot visszavonja, módosított új pályázati felhívást tegyen közzé, vagy az eljárást lefolytatva azt eredménytelennek nyilvánítsa.

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása

Elvárt végzettség/képesítés:

  Egyetem, főiskola vagy középfokú műszaki végzettség

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év):  3

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kttv. 85-87. §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.
 • A pályázó nyilatkozata vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához.
 • Érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kttv. 42.§ alapján (köztisztviselők részére) vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte.

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen

Egyéb pályázati előnyök:

 • Műszaki, ingatlan karbantartási, ingatlan üzemeltetési szakterületen szerzett szakmai tapasztalat.
 • Ingatlanforgalmi értékbecslői képesítés, ingatlanforgalmi értékbecslői szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • nyelvtudást igazoló dokumentum(ok) másolata
 • motivációs levél
 • fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
 • adatkezelési nyilatkozat

A pályázat benyújtásának határideje:  2023.03.07.

Elektronikus úton pdf formátumban, tárgyban a 400.301-0/2023 pályázati azonosító megjelölésével a munkáltató részére az allaspalyazat@miskolc.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje:  2023.03.20.

 

Csatolmányok