Városháza
Polgármesteri hivatal
Állás 2022. július 08. • Lejárt
Pályázati kiírás műszaki menedzser munkakör betöltésére

 

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

                       

pályázatot hirdet

Műszaki menedzser

munkakör betöltésére.

A munkaviszony időtartama:

határozatlan idejű                  

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3525 Miskolc, Városház tér 8.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Beruházások előkészítése. (Ingatlan helyszíni bejárása, a szükséges átalakítás-felújítás műszaki tartalmának összeállítása, ill. költségeinek kalkulálása a vezetői döntés megalapozásához).

Tervezési program készítése. (Vezetői döntés alapján a tervezett beruház terveztetéséhez szükséges program, összeállítása, hatályos jogszabályoknak, valamint a Megrendelői igényszintnek megfelelően).

A tervek készítése folyamán tervegyeztetéseken való részvétel, majd az elkészült engedélyezési, valamint kiviteli tervdokumentációk tervellenőrzése. (A műszaki ellenőrökkel közösen a tervek teljes körű átvizsgálása, tervbírálat készítése, a tervmódosítások tervezőkkel való egyeztetése.)

A közbeszerzési eljárásban való részvétel – (műszaki szempontból felmerülő kérdések megválaszolása).

A projektek megvalósítása során Építtető képviseletében a kivitelezésben való részvétel, (teljesítésigazolások, termékkiváltások jóváhagyása, kooperációkon való részvétel, stb. – (óvodák, orvosi rendelők stb.).

Garanciális munkák ellenőrzése. (A megvalósult projektek garanciális időszakában a műszaki problémák feltárása, kivitelezővel történő kijavíttatása. Szerződés szerinti évenként felülvizsgálat elvégzése műszaki ellenőrök bevonásával. Helyszíni jegyzőkönyv készítése-a projekt fenntartás, elszámolás igazolásához.)

Projektek Támogató szerv felé történő elszámolása, ill. ellenőrzések során a hiánypótlásban kiírt műszaki tartalom összeállításában való részvétel.

Építési ill. bontási, stb. engedélyek aktualizálása, meghosszabbítás.                    

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Egyetem, főiskola, műszaki szakirány.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Önkormányzati területen szerzett szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Részletes szakmai önéletrajz.

•         Motivációs levél, abban az elvárt havi bruttó munkabér megjelölésével.

•         Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.

•         Érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte.

•         A pályázó nyilatkozata, amelyben hozzájárul, hogy pályázati anyagát a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék, illetve abba beletekinthessenek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 8.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton pdf formátumban, tárgyban a 100.917-0/2022 Műszaki menedzser pályázati azonosító megjelölésével a munkáltató részére az allaspalyazat@miskolc.hu e-mail címen keresztül.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az adatkezelés célja: a tisztségre megfelelő pályázó kiválasztása, az adatkezelés jogalapja: EU 2016/679. számú rendelet 6. cikk 1) bekezdés a) pontja alapján az érintett magánszemély hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama: sikeres pályázó kiválasztását követő 30. nap. Ezt követően a sikertelen pályázati anyagok visszaküldésre kerülnek. A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot visszavonja, módosított új pályázati felhívást tegyen közzé, vagy az eljárást lefolytatva azt eredménytelennek nyilvánítsa.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.miskolc.hu honlapon szerezhet.

 

Csatolmányok