Városháza
Polgármesteri hivatal
Állás 2023. január 31. • Lejárt
Pályázati kiírás műszaki koordinációs ügyintéző (közlekedési) munkakör betöltésére

 

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Műszaki koordinációs ügyintéző (közlekedési)

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony                 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3525 Miskolc, Városház tér 8.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Közreműködik a település úthálózatának útkezelői feladatainak ellátásában, különös tekintettel a közutak bontásával, helyreállításával kapcsolatos engedélyek kiadásában, vonatkozó munkák ellenőrzésében. Közreműködik a városi közlekedési (autóbusz, kötöttpályás közlekedés) feladatok koordinálásában. Városrendezéssel és közlekedésfejlesztéssel kapcsolatos tervezési, fejlesztési feladatok koordinálása. Társaságokkal, közműszolgáltatókkal való kapcsolattartás. Szerződések előkészítése, véleményezése. Lakossági megkeresésekkel kapcsolatos szakmai állásfoglalások szolgáltatása, tenderek előkészítése és értékelése. Ellátja az önkormányzati tulajdonú utak, járdák, kerékpárutak, hidak és egyéb műtárgyak kezelésével, felújításával és üzemeltetésével kapcsolatos ellenőrzési feladatokat. Közreműködik a városüzemeltetési feladatok előkészítésében.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Egyetem, főiskola, vagy középfokú műszaki végzettség,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Közigazgatási alapvizsga és/vagy szakvizsga.

•         Hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Részletes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint.

•         Motivációs levél.

•         Érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kttv. 42.§ alapján (köztisztviselők részére) vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte.

•         Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.

•         A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kttv. 85-87. §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.

•         A pályázó nyilatkozata vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához.

•         A pályázó nyilatkozata, amelyben hozzájárul, hogy pályázati anyagát a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék, illetve abba beletekinthessenek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. február 14.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (3525 Miskolc, Városház tér 8. Humánerőforrás Osztályra 2 megegyező példányban). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 400.204-0/2023, valamint a munkakör megnevezését: Műszaki koordinációs ügyintéző (közlekedési).

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Miniszterelnöki Kabinetiroda, Miniszterelnöki Kormányiroda Kormányzati Személyügyi Központ Főosztály II. www.kozigallas.gov.hu (2023. január 31.)

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az adatkezelés célja: a tisztségre megfelelő pályázó kiválasztása, az adatkezelés jogalapja: EU 2016/679. számú rendelet 6. cikk 1) bekezdés a) pontja alapján az érintett magánszemély hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama: sikeres pályázó kiválasztását követő 30. nap. Ezt követően a sikertelen pályázati anyagok visszaküldésre kerülnek. A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot visszavonja, módosított új pályázati felhívást tegyen közzé, vagy az eljárást lefolytatva azt eredménytelennek nyilvánítsa.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.miskolc.hu honlapon szerezhet.

Csatolmányok