Városháza
Polgármesteri hivatal
Állás 2023. február 20. • Lejárt
Pályázati kiírás környezetvédelmi ügyintéző munkakör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében

 

Környezetvédelmi ügyintéző

munkakör betöltésére.

 

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  Végrehajtja a környezetvédelemmel kapcsolatos nem hatósági jellegű önkormányzati és államigazgatási feladatokat. Elvégzi Miskolc környezeti helyzetének elemzését, értékelését és ezek programozásával összefüggő feladatokat. Részt vesz a 100 klímasemleges és okos város európai misszióhoz köthető feladatok végrehajtásában, különösen a kapcsolódó energetikai, ÜHG kibocsátási leltár és a kapcsolódó információs és irányítási rendszer kialakításában. Kapcsolatot tart a környezetvédelem területén érintett hatóságok, civil szervezetek, intézmények és gazdasági társaságok vezetőivel.

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Betöltendő állás jogviszonya:  Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
  Határozatlan, 40 óra, Általános (hivatali), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:  Miskolc

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  A tisztségre megfelelő pályázó kiválasztása, az adatkezelés jogalapja: EU 2016/679. számú rendelet 6. cikk 1) bekezdés a) pontja alapján az érintett magánszemély hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama: sikeres pályázó kiválasztását követő 30. nap. Ezt követően a sikertelen pályázati anyagok visszaküldésre kerülnek. A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot visszavonja, módosított új pályázati felhívást tegyen közzé, vagy az eljárást lefolytatva azt eredménytelennek nyilvánítsa.

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása

Elvárt végzettség/képesítés:

  Egyetem, vagy főiskola szakirányú végzettség

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kttv. 85-87. §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.
 • A pályázó nyilatkozata vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához.
 • Érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kttv. 42.§ alapján (köztisztviselők részére) vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte.
 • Környezetvédelemmel összefüggő területen vagy minimum 3 év releváns munkatapasztalat a klímavédelem és a környezetvédelem területén.

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

Egyéb pályázati előnyök:

 • Közigazgatási/önkormányzati tapasztalat.
 • Térinformatikai ismeretek.
 • Tapasztalat nemzetközi és hazai pályázatok előkészítésében, végrehajtásában.
 • Tárgyalóképes angol nyelvismeret.

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • nyelvtudást igazoló dokumentum(ok) másolata
 • motivációs levél
 • fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
 • adatkezelési nyilatkozat

A pályázat benyújtásának határideje:  2023.03.06.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton pdf formátumban, tárgyban a 400.289-0/2023 pályázati azonosító megjelölésével a munkáltató részére az allaspalyazat@miskolc.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje:  2023.03.17.

 

 

Csatolmányok