Közérdekű 2019. január 28. • Lejárt
Miskolc Megyei Jogú Város Településrendezési Eszközeinek felülvizsgálata

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy Miskolc Megyei Jogú Város Településrendezési Eszközeinek – Településszerkezeti Tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének – felülvizsgálata elindult.
A tervezési terület Miskolc Megyei Jogú Város teljes közigazgatási területe.

A tulajdonában álló ingatlan hatályos építési szabályainak megismeréséhez szeretnénk segítséget nyújtani.  A  hetey.tibor@miskolc.hu e-mail címre küldött, az ingatlan adatait (cím, helyrajzi szám) tartalmazó e-mailjére válaszolva megküldjük az ingatlan beépítési lehetőségeit és korlátozásait felsoroló adatokat, amely alapján eldöntheti, hogy van-e módosítási kérése, változtatási igénye.

A felülvizsgálattal kapcsolatos kéréseiket, észrevételeiket jelen felhívástól számítva, 2019. március 22-ig írásban Dr. Kriza Ákos polgármester úr nevére címezve tehetik meg a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városépítészeti Főosztály 3525 Miskolc, Városház tér 8. címen, vagy e-mailben a varosepites@miskolc.hu  címen.

 

Csatolmányok