Közérdekű 2019. október 10.
Miskolc, Cserfa utca és Mexikóvölgy utca közötti kerékpárút szakasz kialakítása kapcsán előzetes vizsgálati eljárás van folyamatban.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (3525 Miskolc, Városház tér 8.) kérelmére, Miskolc, Cserfa utca és Mexikóvölgy utca közötti kerékpárút szakasz kialakítása kapcsán, a területi környezetvédelmi hatóságnál (B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály - 3530 Miskolc, Mindszent tér 4.) előzetes vizsgálati eljárás van folyamatban.

Az eljárással kapcsolatos kérelem – előzetes egyeztetést követően - 2019. október 31-ig megtekinthető a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán (Miskolc, Mindszent tér 4. sz.), valamint Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Építési és Környezetvédelmi Osztályán (3525 Miskolc, Városház tér 8. sz.) – ügyfélfogadási időben, továbbá a http://emiktf.hu/Ugyfelinf/engedelyek/lista.html internetes oldalon BO-08/KT/9296/2019. számon.

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, továbbá a környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan írásbeli észrevételt 2019. október 31-ig közvetlenül a Környezetvédelmi Hatósághoz lehet benyújtani.”