Hirdetmény 2020. szeptember 11.
Felhívás Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén történő ebösszeírássál kapcsolatban

 

Tisztelt Ebtartók!

 

Felhívom a szíves figyelmüket, hogy Miskolc város közigazgatási területét érintő ebösszeírás határideje

2020. szeptember 30. napjával lejár.

Az eb tulajdonosa/tartója az ebösszeírás jelzett időpontjáig köteles az „Ebösszeíró adatlap”-ot kitölteni és azt (azokat) az önkormányzathoz visszajuttatni.

Az adatlapok beszerzése az ebtulajdonos/ebtartó kötelessége. Azok beszerezhetők Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Miskolc, Városház tér 8. szám alatt a központi ügyfélszolgálaton, vagy letölthetők az önkormányzat honlapjáról ( https://www.miskolc.hu/ugyleiras/allattartas-allatvedelem ).

A kitöltéssel kapcsolatos tájékoztatást hivatali időben személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (hétfő, kedd, csütörtök 8.00-16.00; szerda: 8.00-17.30; péntek: 8.00-12.00), illetve a 46/512-700 telefonszámon kérhető.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kitöltve az alábbi módokon lehet benyújtani:

  • postai úton Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3525 Miskolc, Városház tér 8. sz. alatti címre küldve,
  • elektronikusan az ebbejelentes@miskolc.hu címre továbbítva,
  • személyesen a központi ügyfélszolgálaton az e célra kihelyezett gyűjtőládába helyezve,
  • faxon a 06/46/512-801 számra továbbítva; vagy
  • ügyfélkapun keresztül a https://www.miskolc.hu/ugyleiras/allattartas-allatvedelem linken található „Eb bejelentő adatlap (ebenként külön adatlapot kell kitölteni) v1.1” megnevezésű elektronikus űrlap használatával. Felhívjuk a szíves figyelmüket arra, hogy az elektronikus űrlap használatához szükség van az Általános nyomtatványkitöltő programra (ÁNYK).

Felhívom továbbá az ebtulajdonosok figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a polgármesteri hivatal munkatársai ellenőrizni fogják. Az ebösszeírás elmulasztásának jogkövetkezménye - az állatvédelmi bírságról szóló kormányrendelet alapján - minimum 30.000,- Ft pénzbírság.

 

Dr. Ignácz Dávid  
jegyző

Csatolmányok

Hivatkozások