Közérdekű 2022. május 25. • Lejárt
A NEG Zrt. kérelmére, a Miskolc Megyei Kórház geotermikus energia ellátása céljából tervezett termelő- és visszasajtoló kutak kialakítása kapcsán előzetes vizsgálati eljárás van folyamatban

A NEG Nemzeti Energiagazdálkodási Zrt. (1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 10.) kérelmére, a Miskolc Megyei Kórház geotermikus energia ellátása céljából tervezett termelő- és visszasajtoló kutak kialakítására kapcsán, a területi környezetvédelmi hatóságnál (B-A-Z. Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály - 3530 Miskolc, Mindszent tér 4.) előzetes vizsgálati eljárás van folyamatban.

Az eljárással kapcsolatos kérelem, a dokumentáció és mellékletei 2022. június 14-ig megtekinthetők a Környezetvédelmi Hatóság http://emiktf.hu/Ugyfelinf/engedelyek/lista.html internetes oldalon BO/32/3626/2022. számon.

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, továbbá a környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan észrevételt 2022. június 14-ig közvetlenül a Környezetvédelmi Hatósághoz lehet benyújtani.