Hirdetmény 2020. április 23.
A 2018. évi parkoltatási közszolgáltatási tevékenységről szóló adatok közzététele

 

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15/E § (2) bekezdésében foglalt önkormányzati kötelezettség szerint a várakozási díjakból és pótdíjakból eredő bevételeket és azok felhasználását a helyi önkormányzatnak nyilván kell tartani és a honlapján közzé kell tennie.

Miskolc Megyei Jogú Város parkoltatási szolgáltatás 2018. évi bevételei és ráfordításai:

Főkönyvi szám  Főkönyv megnevezés  Közszolgáltatási tevékenységből finanszírozott
 
5 KÖLTSÉGNEMEK 278300
51 ANYAGKÖLTSÉGEK 26624
511 Alapanyag költség 4935
512 Segéd és fenntartási anyagok 354
513 Üzemanyagköltségek 1467
514 Közüzemi díjak 9168
515 Munkaruha 2423
516 Nyomtatvány, irodaszer 5865
517 Számítástechnikai anyagok 83
519 Egyéb anyagköltség  2329
52 IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 102364
521 Szállítási rakodási költségek 504
522 Utazási kiküldetési költségek 16
523 Javítási karbantartási költségek 15534
524 Telefon, posta távközlési költségek 2978
5251-5258 Parkolási, szemétszállítási költségek 19006
5259 Működési és városüzemeltetési költségek 0
526 Bérleti díjak 7784
527 Ügyvédi, könyvvizsgálói díjak, menedzsment díjköltségek 27354
528 Oktatási továbbképzési költségek 2238
529 Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei 26950
529 Önkormányzat díjbevételek átadása 0
53 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 23951
531 Bankköltségek 9061
532 Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek 11812
533 Biztosítási díjak 3078
534 Költségként elszámolandó adók, járulékok, termékdíj 0
54 BÉRKÖLTSÉG 95795
541 Törzsbér, pótlékok stb. 95795
542 Megbízási díjak 0
543 Tiszteletdíjak 0
549 Egyéb bérköltség 0
55 SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK 9890
551 Végkielégítés 0
552 Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz 1151
553 Biztosítások 0
554 Munkába járás költségei 1108
555 Napidíjak 0
556 Cafeteria költségei 6292
557 Reprezentációs költségek 6
558 Munkáltatót terhelő SZJA, EHO 1139
559 Egyéb személyi jell. Költségek (ajándék) 194
56 BÉRJÁRULÉKOK 19676
561 Szociális hozzájárulás 18051
562 Cafeteria utáni közterhek 1227
563 Szakképzési hozzájárulás 145
564 Rehabilitációs hozzájárulás 0
565 Táppénz munkáltatót terhelő része 253
569 Egyéb bérjárulék 0
57 ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS  
0
5711 Terv szerinti ÉCS leírás közszolgáltatással kapcsolatos 0
5712 Terv szerinti ÉCS leírás saját tevékenységhez kapcsolódó 0
572 Egy összegű értékcsökkenési leírás 0
58 AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK 0
581 Saját előállítású eszközök aktivált értéke 0
582 Saját termelésű készletek állomány változása 0
59 KÖLTSÉGNEM ÁTVEZETÉSI SZÁMLA 0
591 Költségnem átvezetés 0
592 Költségnem átvezetés 0
593 Költségnem átvezetés 0
594 Költségnem átvezetés 0
8 ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORD. 10781
81-84 Értékesítés elszámolt közvetlen költsége 0
86 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 10781
861 Értékesített immat. javak, tárgyi eszk.könyv szerinti értéke 0
862 Értékesített, engedményezett követelés könyv szerinti értéke 0
863 Káreseménnyel kapcsolatos kifizetések, fizetendő összegek 25
864 Bírságok, kötbérek, kamatok 0
866 Céltartalék képzése 0
867 Elszámolt értékvesztés 0
868 Adók, illetékek, hozzájárulások 10580
869 Különféle egyéb ráfordítások (pénzforgalmi gazdasági esemény) 201
869 Különféle egyéb ráfordítások  (pénzforgalom nélküli gazd. esemény) 0
87 PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI 0
871 Befektetések részesedések árfolyam vesztesége 0
872 Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások 0
876 Deviza, követelések, kötelezettségek árfolyam vesztesége 0
877 Vásárolt követelésekkel kapcsolatos ráfordítások, veszteségek 0
  Építményekért fizetendő bérleti díj 359833
  Parkoltatási célú területek bérleti díja 9985
08.máj ÖSSZES RÁFORDÍTÁS ÉS KÖLTSÉG 658899
91-94 Alaptevékenység nettó árbevétele 935852
911 Jegybevételek 530993
912 Bérlet bevételek 283680
913 Ügyviteli költség bevétele 0
914 Pótdíjak (ÁFA alap) 0
915 Pótdíjak (ÁFA mentes) 121179
91-94 Egyéb tevékenység nettó árbevétele 18394
921 Továbbszámlázott költségek 18394
922 Eszközök bérleti díja 0
96-97 Különféle szokásos bevételek 0
961 Értékesített immat. javak, tárgyi eszk. számlázott ellenértéke 0
961 Értékesített, engedményezett követelés kapott ellenértéke 0
9651 Költségek, ráford. ellent.kapott közp.támogatások 0
9652 Költségek,ráford.ellent.kapott önkorm.támogatások 0
9654 Költségek, ráford.ellent.kapott egyéb támogatások 0
9681 Fejlesztési célra kapott támogatások elszámolása 0
969 Különféle egyéb bevételek (pénzforgalmi gazdasági esemény) 0
969 Különféle egyéb bevételek   (pénzforgalom nélküli gazd. esemény) 0
97 Pénzügyi műveletek bevétele 0
9 BEVÉTELEK 954246
  MARADVÁNY (EREDMÉNY) 295347