Városháza
Önkormányzat

Miskolc, Stadion Sport Tagóvoda energetikai korszerűsítése

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Miskolc, Stadion Sport Tagóvoda energetikai korszerűsítése” című, TOP-6.5.1-16-MI1-2017-00001 azonosító számú projektje keretében a 3534 Miskolc, Stadion utca 47/a. szám alatt található óvoda épületének energetikai korszerűsítése valósult meg, mellyel az épületben tartózkodók hőérzetének, komfortérzetének javítása, valamint az épület üzemeltetési- fenntartási költségeinek csökkentése volt a cél. 

A projektről
A projekt során önkormányzati tulajdonban lévő épület energiahatékonyságot célzó felújítása és fejlesztése valósult meg, melynek eredményeként a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentése érhető el. 
A fejlesztés során a homlokzati nyílászárókat korszerű hőtechnikai jellemzőkkel bíró nyílászárókra cserélték, az épület egésze – beleértve a tetőt is - utólagos hőszigetelést kapott, továbbá sor került a tető csapadékvíz elleni szigetelésére is. Az épületben új fűtési rendszer lett kiépítve a fűtési csővezetékek és a radiátorok cseréjével, melyek a szabályozhatóság érdekében termosztatikus radiátor szeleppel kerültek felszerelésre. A tetőfelületre napelemeket helyeztek, hogy környezetbarát módon biztosítsák az elektromos energiát az óvodának. A projektarányos akadálymentesítés keretében 1 db parkoló és egy akadálymentes mosdó került kialakításra. A projekt keretében 2023.02.20-án megvalósult az épület állandó használóinak (óvónők, dajkák) kötelező energetikai képzése is, ezzel a projektben vállalt kötelezettségek teljesültek. A korszerűsítés hozzájárult a működtetési költség csökkentéséhez, miközben az épületben tartózkodók hő- és komfortérzete jelentősen javult.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata rendelkezik Fenntartható Energia Akciótervvel (SEAP). A Covenant of Mayors (Európai Polgármesterek Szövetsége) által elvárt 20 %-os szén-dioxid megtakarítási vállalást a város korábban már teljesítette. A további intézkedéseknek köszönhetően a CO2-megtakarítás várható értéke 40 % lesz, ami duplája a SEAP-ban rögzítetteknek.
A fejlesztés által létrejött egy energiafelhasználás szempontjából takarékosabb és a befektetett energiát a kor követelményeinek megfelelően hasznosító épület, amely a megújuló energiaforrások használatával nagyban fedezni tudja saját energia felhasználását.

A projekt tényleges fizikai befejezése 2023.04.20.
A projekt elszámolható bruttó összköltsége 94 023 130 Ft
Támogatási intenzitás 100%