Városháza
Önkormányzat

2020.06.09. - Döntéskérő indítvány a „Kerékpárút építés a déli városrészen", valamint a „Kerékpárút építés II. ütem" című projektek keretein belül megvalósítani kivánt kerékpárút beruházással érintett állami tulajdonú ingatlanok vonatkozásában térítésmentes használatba és tulajdonba vételről szóló döntés meghozatala tárgyában

Közgyűlési meghívó/előterjesztések
2020. június 09.