Városháza
Önkormányzat

2020.12.21. - Döntéskérő indítvány a Miskolc 5137/23 helyrajzi számú, természetben a Miskolc, Fövényszer u. 35. szám alatt található ingatlanon elhelyezkedő bölcsőde épületegyüttes és hozzá tartozó telekrész vonatkozásában új bölcsődei férőhelyek kialakítása céljából történő bérleti jogviszony létesítése tárgyában

Közgyűlési meghívó/előterjesztések
2020. december 21.