Városháza
Önkormányzat

2020.06.08. - Döntéskérő indítvány az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2020.(II.27.) önkorrnányzati rendelet módosítására és kapcsolódó döntések meghozatalára (június havi korrekció)

Közgyűlési meghívó/előterjesztések
2020. június 08.