Városháza
Önkormányzat

2020.03.30. - Döntéskérő indítvány a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról, valamint a köznevelési intézmények étkeztetéséért fizetendő térítési díjak megállapításának tárgyában

Közgyűlési meghívó/előterjesztések
2020. március 30.