Városháza
Önkormányzat

Miskolc város leromlott városi területeinek rehabilitációja – Vasgyári program

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Miskolc város leromlott városi területeinek rehabilitációja- Vasgyári program” című TOP-6.7.1-16-MI1-2017-00001 jelű projekt célja a leszakadással veszélyeztetett városrészen koncentráltan megnyilvánuló társadalmi-fizikai-gazdasági problémák komplex módon való kezelése a területen élők társadalmi integrációjának elősegítése érdekében. 
A beavatkozások alapját a vasgyári városrészek lakófunkciójának erősítése, meglévő funkcióinak fejlesztése, szociális, közösségi és közterületi funkciók bővítése képezi.

A projektről

A projekt egyik pillére az érintett területen található önkormányzati tulajdonú szociális bérlakások korszerűsítése, komfortfokozatának növelése, műszaki megújítása. Energiahatékonysági szempontokat szem előtt tartva összesen 42 db önkormányzati szociális bérlakás megújítására kerül sor, javítva ezáltal a bérleményeket használók lakhatási életkörülményeit.

A Vasgyárban 2018. december 1-ig 10 lakás felújítása történt meg, eleget téve a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló integrált területi programok jóváhagyásáról szóló 1612/2016. (XI. 8.) Kormányhatározat 2. sz. mellékletében megfogalmazott kritériumoknak. A beavatkozások helyszínein fürdőszobák és WC – k kerültek kialakításra, nyílászáró csere történt, külső hőszigetelésre került sor, a lakások általános felújítása is megtörtént.

A projekt részeként valósul meg a Vasgyári út 24. szám alatt található Közösségi Ház részleges felújítása, a telket körülvevő kerítés és park megújításával.

A Kabar utca 42-56. szám alatt a beavatkozások a lakófunkció teljes megszűntetésére irányulnak, itt 38 db rossz állapotú lakás megszüntetésére kerül sor. Cél az itt élők elköltöztetése, minőségibb életfeltételek megteremtése számukra.

A projekt megvalósítás tervezett fizikai befejezése 2023.01.31. 
A projekt tervezett elszámolható bruttó összköltsége 837.000.000 Ft.
Támogatási intenzitás 100%